Regionální rozvoj - aktuální informace

20.9.2021

Inspirativní region - soutěž pro města a obce

Máte ve vaší obci zajímavý projekt, který je spojený s podporou podnikání nebo s rozvojem podnikatelského prostředí? Něco, co se skutečně podařilo a chtěli byste to sdílet s ostatními? Do 15.října se můžete přihlásit, CzechInvest s vítězi mimo jiné natočí medailonky, které pak mohou využít při své propagaci.

8.3.2021

Více než 30 milionů korun na výsadby stromů v krajině i ve městech od místních akčních skupin

Nové výsadby stromů, ale i řádná péče o ty stávající jsou důležité, zaznívá z 15 spolků v Královehradeckém kraji, které spojuje zkratka MAS, tedy místní akční skupina. Všechny také pojí zájem o venkovský region, ke kterému příroda a stromy neodmyslitelně patří. Jen od roku 2017 podpořily MAS 30 projektů zaměřených na nové výsadby ve volné krajině i na zeleň ve městech. Dotace využité pro tyto environmentální projekty převyšují částku 30 milionů korun.

25.2.2021

Syntéza strategií CLLD - MAS

Místní akční skupiny v Královéhradeckém kraji = více jak 1 mld. Kč dotací EU na rozvoj venkova v letech 2014–2020

23.9.2020

Workshop Cirkulární ekonomika pro města a obce Královéhradecka

Workshop se bude konat 1. října 2020 od 13:00 hod. ONLINE.

S možnostmi zavádění prvků cirkulární ekonomiky a jejími výhodami pro rozvoj obce Vás seznámí přední odborníci v oboru, konkrétní řešení Vám pomohou najít firmy zabývající se cirkulární ekonomikou. S vlastními zkušenostmi, projekty a příklady dobré praxe Vás seznámí obce z Královéhradeckého kraje. Smysl cirkulárního veřejného zadávání Vám vysvětlí zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí.