Strategické a koncepční dokumenty

16.8.2021

Strategie cestovního ruchu Královéhradeckého kraje 2022–2030

Královéhradecký kraj zpracovává novou strategii cestovního ruchu na období 2022–2030. Důvodem je nejen skončení platností předešlého strategického dokumentů, ale zejména nutnost stanovit novou vizi rozvoje turismu pro další období.

25.8.2020

Erasmus

Erasmus
Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání.