Konference, semináře v oblasti prevence sociálně patologických jevů

28.8.2013

Nabídka vzdělávacího semináře pro sborovny - Strategie vyšetřování šikany

Mgr. Jiří Maléř zástupce ředitele Dětského diagnostického ústavu v Hradci Králové, etoped, nabízí prostřednictvím Školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje vzdělávací seminář určený sborovnám základních a středních škol, na který získal akreditaci MŠMT čj. MSMT-49977/2012-201-1026.

28.8.2013

Seminář pro Školy podporující zdraví

Krajský úřad Královéhradeckého kraje (KÚ KHK) ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem (SZÚ) a Krajskou hygienickou stanicí Královéhradeckého kraje (KHS KHK) pořádá bezplatný seminář pro školy zapojedné v síti Škol podporujících zdraví (max. 2 zástupci z každé školy).

27.8.2013

Konference ŠIKANA A KYBERŠIKANA VE ŠKOLÁCH a další akce ŠZ DVPP KHK

Krajský úřad Královéhradeckého kraje a Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje pořádají konferenci zaměřenou na problematiku primární prevence ve školství, která se uskuteční dne 6. listopadu 2013 od 9.00 - 15:30 hod. v sále zastupitelstva v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové. Akce se uskuteční bez poplatku. Nemá akreditaci MŠMT ČR.

20.8.2013

Novinky Asociace Bílý kruh bezpečí

V souvislosti se změnami v RVP (v platnosti od 1. 9. 2013) došlo také k novému zpracování témat dopravní výchovy a ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí. Témata byla značně rozšířena a aktualizována.

20.8.2013

SOCIÁLNĚ PSYCHOLOGICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Občanské sdružení RESOCIA pořádá 19. běh vzdělávání orientovaného na problematiku výchovy, prevence a poradenství v oblasti sociálně patologických jevů pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení. Současně je vzdělávání orientováno na rozvoj profesních dovedností zaměstanců sociálních služeb.

20.8.2013

Seminář Společně proti extremismu

Vzdělávací nezisková organizace ERUDITIO PUBLICA o.p.s. zaslala pozvánku na česko-německý seminář Společně proti extremismu, který se uskuteční 10.-11.10.2013 v Brně.

4.6.2013

Konference prevence rizikového chování a kriminality DNY PREVENCE

PREVALIS, Společně k bezpečí o. s. a Společnost pro podporu zdraví 21. století ve spolupráci s izdravi.info, Seznam.cz, iLektori.cz, mladypodnikatel.cz srdečně zvou ředitele, učitele, školní metodiky prevence, výchovné poradce základních a středních škol a další pracovníky školských zařízení, poradenské metodiky prevence, protidrogové koordinátory a manažery prevence kriminality úřadů na tuto akreditovanou konferenci.

3.6.2013

Konference Efektivní strategie podpory zdraví

Státní zdravotní ústav, Klinika adiktologie 1. LF UK, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví a Equity Action pořádají dne 18. 6. 2013 konferenci s názvem Efektivní strategie podpory zdraví. Zaujmout by mohla především školy zařazené v programu Škol podporujících zdraví.

29.4.2013

Seminář "Normální je nekouřit"

Krajský úřad Královéhradeckého kraje ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí Královéhradeckého kraje a Státním zdravotním ústavem v Praze pořádá dne 31. 5. 2013 seminář určený pedagogům I. stupně ZŠ zabývající se prevencí nekuřáctví a výchovou ke zdravému životnímu stylu.