Konference, semináře v oblasti prevence sociálně patologických jevů

24.9.2014

Seminář ke vzdělávacímu programu primární prevence - NORMÁLNÍ JE NEKOUŘIT

Dne 24. 10. 2014 se uskuteční na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje seminář určený pedagogům z I. stupně ZŠ. Jedná se o ucelý program výchovy k nekuřáctví a zdravému životnímu stylu, který budou absolventi semináře pomocí obdržených informací i materiálů sami schopni používat během výuky ve škole v průběhu školního roku.

24.9.2014

Seminář Spolu a jinak na SŠ a SOU

Vážení kolegové. I pro SŠ a SOU jsme se snažili přijít se zajímavým seminářem, který pro nás odpřednáší 2 psycholožky s mnohaletou praxí ze společnosti Mansio, v.o.s., Brno. Akce se uskuteční na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje dne 21. 10. 2014 od 9 do 15 hod.

28.8.2014

Poruchy příjmu potravy - anorexie, bulimie

Zveme všechny zájemce z řad pedagogů včetně školních metodiků prevence a výchovných poradců, dále metodiků prevence při PPP KHK, o problematiku poruch příjmu potravy na seminář dne 25. 9. 2014 v prostorách KÚ KHK. Více informací naleznete v příloze. Začátek semináře je nově posunut na 10 hodinu!

8.8.2014

Domácí násilí - informace pro pedagogy

Dne 5. 6. 2014 proběhla v Praze konference na toto těžké téma, neboť MŠMT chce problematiku domácího násilí zapracovat jako další přílohu Metodického doporučení k primární prevence rizikového chování čj. 212191/2010-28.

26.6.2014

Seminář "E-bug" - zrušen v termínu 27.8.2014!

Seminář věnovaný problematice mikroorganismů, šíření nemocí, funkcí imunitního systému lidského těla, důležitosti osobní hygieny, prevence i správné léčby infekčních onemocnění, významu očkovaní proběhne v prostorách Krajského úřadu Královéhradeckého kraje již v prázdninovém termínu, a to 27. 8. 2014. Z důvodu nedostatečného zájmu byl tento termín zrušen!

5.5.2014

Seminář Mgr. M. Veselé - Konflikty a právo ve škole

o.s. Společně k bezpečí si Vás dovoluje pozvat na seminář s názvem Konflikty a právo ve škole, který se uskuteční dne 22. 5. 2014 v aule VOŠ zdravotnické a SZŠ, Komenského 234, Hradec Králové od 9 - 14 hod.

29.4.2014

XIII. ročník konference o rodinné politice - Praha

Národní centrum pro rodinu si Vás dovoluje pozvat na XIII. ročník konference o rodinné politice, který se bude konat 19. května 2014 v Jednacím sále Senátu Parlamentu ČR. Téma konference je zaměřeno na 20. výročí Mezinárodního roku rodiny, k jehož slavení vyzvala OSN členské státy.

20.11.2013

Konference PREVENCE RIZIKOVÉHO SEXUÁLNÍHO CHOVÁNÍ - ÚKOL ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Centrum pro rodinu a sociální péči o.s., akreditované zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Národní centrum pro rodinu ve spolupráci s Královéhradeckým krajem Vás zvou na akreditovanou konferenci, která proběhne 9. 1. 2014 od 8:30 - 15:00 hod v prostorách zasedací místnosti P1.906 Albrechta z Valdštejna v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové (změna místnosti).  

19.11.2013

Vyhodnocení krajské konference Šikana a kyberšikana ve školách

Konference se uskutečnila dne 6. 11. 2013 v prostorách Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Téma konference bylo vybráno na základě dotazníkové šetření ve školách. Vzhledem ke skutečnosti, že se šikana objevuje na všech typech škol a kyberšikana je poměrně nový jev, který se díky rozmachu elektroniky (mobilních telefonů, počítačů a různých sociálních sítí) stává stále častěji součástí moderní doby, která ovšem s sebou nese spoustu problémů vedoucích někdy až k sebevraždám obětí, rozhodl se odbor školství Krajského úřadu uspořádat ve spolupráci se Školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje konferenci na toto téma.