Konference, semináře v oblasti prevence sociálně patologických jevů

9.5.2017

Nabídka realizace semináře "Ozbrojený útočník ve škole"

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje opětovně nabízí realizaci preventivních seminářů s názvem „Ozbrojený útočník ve škole“. Seminář je určen výhradně pedagogům a nepedagogickým pracovníkům ve školách a školských zařízeních.

16.3.2017

Zpravodaj prevence rizikového chování 1/2017

Další číslo Zpravodaje prevence rizikového chování pro školy a školská zařízení č. 1/2017 přináší informace o probíhající výzvě dotačních programů pro oblast prevence vyhlašované Královéhradeckým krajem (do 14 h 30.3.2017). Dále o plánovaných akcích v rámci krajského projektu Podpora pedagogů KHK v oblasti rozvoje příznivého školského klimatu – bezplatné vzdělávání – nejbližší akce s Mgr. Janem Marešem, Ph. D., vedoucím katedry psychologie Masarykovy univerzity Brno dne 23.3. na ŠZ DVPP KHK v Hradci Králové s názvem Klima školní třídy a klima školy. Zpravodaj ale přináší i nabídky PPP a SPC KHK, informace o dotacích MŠMT, ale i Systému výkaznictví preventivních aktivit, v jehož rámci v současné době požaduji vyplnění dotazníku za šk. rok 2015/2016 v termínu do 24.3.2017 z důvodu získání dat od škol pro vyhodnocení Koncepce školské primární prevence rizikového chování dětí a mládeže KHK za r. 2016 a tlaku MŠMT na jeho vyplňování.

22.2.2017

Dítě v krizi - pozvánka na XIX. celorepublikový seminář

Při příležitosti 57. ročníku ZLÍN FILM FESTIVALU 2017 a Mezinárodního dne dětí jste srdečně zváni na celorepublikový seminář s názvem "Dítě v krizi - Dětský svět v souvislostech...". Akce proběhne v termínu 29.-30.5.2017 v Interhotelu Moskva ve Zlíně. Program bude ještě upřesněn. V rámci festivalu bude představen film Jakub režiséra Davida Vignera věnovaný problematice domácího násilí (včetně odborné debaty) a divadelní představení Jsi USER (Ypsilonka, vliv sociálních sítí na duševní stav mladého jedince).

18.11.2016

Semináře Finanční gramotnost na internetu

Ve dnech 14.-16.11.2016 proběhly semináře s názvem Finanční gramotnost na internetu na 3 středních školách v Královéhradeckém kraji. Tyto semináře byly postupně nabízeny v celé ČR, a to v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet.

7.10.2016

Krajská konference NÁSTRAHY VIRTUÁLNÍ SVĚTA

Dne 15. 11. 2016 proběhne v sále zastupitelstva Královéhradeckého kraje konference zaměřená na nástrahy kyberprostoru. Toto téma je stále s větší mírou i ve školním prostředí řešeno. Někdy je bohužel spojováno s kyberšikanou, sextingem. V rámci projektu Kraje pro bezpečný internet se pedagogové mohou dovědět v rámci konference více informací od odborníků z České pojišťovny o Finanční gramotnosti, od Mgr. Markéty Jírové Exnerové ze Semiramis, z.ú., vyslechnou přednášku na téma Kyberprostor jako jedno z témat primární prevence a poslední příspěvek bude s Martinem Kožíškem, člověkem, který na Seznam.cz, řeší reálné problémy obětí internetového prostředí.

7.10.2016

Seminář DOMÁCÍ NÁSILÍ - PROJEKCE PREVENTIVNÍHO FILMU JAKUB - odložen na začátek r. 2017

Zveme Vás 17.10.2016 na seminář zaměřený na téma domácí násilí. Jeho součástí bude projekce preventivního filmu Jakub, beseda s režisérem filmu i odborníky z řad PČR, OSPOD, Intervenčního centra pro oběti domácího násilí Hradec Králové, občanského sdružení ROSA, Praha. Seminář 17.10.2016 byl pro nízký zájem zrušen. Nabídnut bude opětovně začátkem roku 2017!

21.4.2016

Projekce filmu Jakub - téma domácí násilí

Dovolujeme si pozvat žáky 1. ročníků SŠ, SOU a žáky víceletých gymnázií (včetně tercie výše) na projekci preventivního filmu Jakub, která se uskuteční 11.5.2016 v prostorách víceúčelového sálu Knihovny města Hradce Králové ve Wonkově ul. Film Jakub se zabývá tematikou domácího násilí. Vznikl jako ostatní preventivní filmy Davida Vignera pod záštitou MŠMT.

17.2.2016

Celorepublikový seminář Dítě v krizi - "Svět dětí na šachovnici života ..."

XVIII. ročník akreditovaného semináře proběhne za účasti zahraničních i celorepublikových odborníků ve Zlíně ve dnech 30.-31. 5. 2016 při příležitosti 56. ročníku ZLÍN FILM FESTIVALU 2016 a Mezinárodního dne dětí. Seminář připravuje KALOKAGATHIE s.r.o. ve spolupráci s dalšími institucemi. Cílem semináře je podporovat multidisciplinární spolupráci v problematice ochrany dětí nejenom na místní úrovni, ale i v celorepublikovém a mezinárodním kontextu.

15.2.2016

Seminář Kočičí zahrada

Pro pedagogy z 1. stupně ZŠ nabízíme preventivní program s názvem "Kočičí zahrada" určený především žákům 2. a 3. ročníkům ZŠ. Jedná se o akreditovaný program rozvoje sociálních dovedností dětí vedoucí k prevenci rizikového chování. První pracovní seminář se uskuteční 15.3.2016 na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje v zasedací místnosti P1.905 Karla Poláčka.