Protidrogová politika

27.7.2020

Legislativa v oblasti návykových látek a hazardního hraní

Sumář legislativních norem a možných postupů v oblasti protidrogové politiky pro obce vznikl v letech 2019 a 2020 v rámci individuálního projektu Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji VI. K sumáři legislativních norem je připojeno i Stanovisko MZ ČR - věcná příslušnost k projednávání přestupků podle zákona č. 65_2017 Sb.

14.12.2016

Strategie prevence sociálně nežádoucích jevů v Královéhradeckém kraji 2017 - 2021

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 2. zasedání dne 5. 12. 2016 vzalo na vědomí Strategii prevence sociálně nežádoucích jevů v Královéhradeckém kraji 2017 – 2021. Oblasti, kterých se Strategie 2017 - 2021 dotýká, jsou tři. Jedná se o oblast prevence kriminality, oblast protidrogové politiky (adiktologie) a oblast sociálně vyloučených lokalit, resp. se zaměřuje na zmírňování sociálního vyloučení osob, žijících v sociálně vyloučených lokalitách. Vycházíme z předpokladu, že tyto tři oblasti se sebou velmi úzce souvisí, prolínají se a vzájemně ovlivňují, takže i cíle, opatření a následné aktivity by měly být ve vzájemné interakci.

3.6.2016

Analýza drogové problematiky-Broumov

V roce 2015 byla jako součást realizace projektu OP LZZ provedena Analýza drogové problematiky – Broumov, kterou realizoval RIAPS Trutnov.