Vzdělávání úředníků

27.6.2013

Vzdělávací instituce

1. Adresy některých institucí, které zajišťují průběžné vzdělávání
2. Instituce, které zajišťují přípravu k ZOZ

18.12.2012

Informace ke „Vstupnímu vzdělávání úředníků“ v roce 2013

Královéhradecký kraj získal akreditaci pro vstupní vzdělávání úředníků. Číslo akreditace vzdělávací instituce – AK I./I-6/2002, číslo akreditace vzdělávacího programu – AK I./VV-6/2002.
Povinnost zvyšovat si kvalifikaci ukládá úředníkům zákon 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.

27.5.2010

Vzdělávání v eGON Centru Královéhradeckého kraje

Dne 1. 9. 2009 byl zahájen projekt „Vzdělávání v eGON Centru Královéhradeckého kraje“, na který získá Královéhradecký kraj finanční dotaci z Evropského sociálního fondu v celkové výši 1.824.533,84 Kč.

16.4.2009

Open semináře k datovým schránkám

Institut pro místní správu Praha ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR pořádá Open semináře k datovým schránkám. Informační semináře jsou určeny pro územní samosprávné celky, zejména pro starosty a ostatní členy zastupitelstev, organizační složky, podnikatelskou veřejnost, příspěvkové organizace, a další zájemce o danou problematiku.