Koncepce ochrany přírody a krajiny

27. 4. 2022 Autor: Jiří Holas

Cílem zadané studie je zpracování Koncepce ochrany přírody Královéhradeckého kraje. Řešená studie na základě dostupných podkladů a provedených analýz, komplexně zhodnotí současný stav přírodních složek v kraji. Součástí výstupu jsou analýzy a specifikace nástrojů (organizačních a finančních apod.) nutných pro dosažení a trvalé udržení stanovených cílů.

Název úkolu: Koncepce ochrany přírody a krajiny Královéhradeckého kraje
Pořizovatel:   Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
Řešitel Ing. Miloslav Šindlar
konzultační a projekční kancelář
v oboru revitalizace říčních systémů
533 22 Býšť 71

Zpracovaná "Koncepce ochrany přírody a krajiny Královéhradeckého kraje" navazuje svým zpracováním na Státní program ochrany přírody a krajiny České republiky přijatý usnesením vlády České republiky č. 415 z roku 1998, na Národní rozvojový plán schválený usnesením vlády č.1272/2002, na stávající koncepční a rozvojové materiály zpracované pro Královéhradecký kraj.

Textová část

Koncepce ochrany přírody a krajiny (pdf, 1396 kB, 22.6.2009 14:06)
Textová část

Soubory ke stažení

 • Textová část krajského plánu ÚSES - návrh (pdf, 1148 kB, 15.9.2010)

 • Příloha č. 1 (pdf, 2373 kB, 22.6.2009)

  Maploplošná zvláště chráněná území na území Královéhradeckého kraje

 • Příloha č. 2 (xls, 461 kB, 22.6.2009)

  Památné stromy na území Královéhradeckého kraje (AOPK ČR 2003)

 • Příloha č. 3 (pdf, 300 kB, 22.6.2009)

  Přírodní parky na území Královéhradeckého kraje

 • Příloha č. 4 (pdf, 163 kB, 22.6.2009)

  Metody regulace invazních druhů rostlin

 • Příloha č. 5 (pdf, 333 kB, 22.6.2009)

  Vývoj krajiny regionu severovýchodních Čech

 • Příloha č. 6 (pdf, 1575 kB, 22.6.2009)

  Fauna na území Královéhradeckého kraje

 • Příloha č. 7 (pdf, 427 kB, 22.6.2009)

  Botanika na území Královéhradeckého kraje

 • Příloha č. 8 (xls, 120 kB, 22.6.2009)

  VKP na území Královéhradeckého kraje (AOPK ČR 2003)

 • Příloha č. 9 (pdf, 354 kB, 22.6.2009)

  Cestovní ruch a rekreace na území Královéhradeckého kraje

 • Příloha č. 10 (pdf, 45 kB, 22.6.2009)

  Naučné stezky na území Královéhradeckého kraje