Telefonní seznam zaměstnanců a zastupitelů

  • Telefonní číslo ústředny krajského úřadu: 495 817 111
  • Informační centrum krajského úřadu: 495 817 842 - 3
  • Datová schránka: gcgbp3q
  • 24 hodinová povodňová služba zabezpečovaná odborem ZP: 736 521 907
  • krizový štáb (pouze v případě svolání štábu): 725 082 415

Vyhledávání

Telefonní seznam

SKZ - odbor správní a krajský živnostenský úřad

*)         Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
**)       Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

příjmení, jméno, titul* zástup Činnost č. dveří** telefon
Šulcová Radmila JUDr. zástup vedoucí odboru správní a krajský živnostenský úřad DP-HK1.10 495 817 254
oddělení krajský živnostenský úřad
Zadrobílek Miloš Ing. zástup vedoucí oddělení DP-HK1.11 495 817 400
Frech Zdeněk   živnostenské podnikání DP-HK1.12 495 817 401
Schejbal Jiří Mgr.   živnostenské podnikání DP-HK1.12 495 817 402
Šromová Blanka Ing.   živnostenské podnikání DP-HK1.12 495 817 404
oddělení vnitřní správy
Blažková Štěpánka Mgr. zástup vedoucí oddělení 4a-P1.406 495 817 150
Burešová Dagmar Bc.   matriční a státoobčanská agenda, metodika, kontrola 4a-P1.401 495 817 439
Černá Miloslava Mgr.   matriční a státoobčanská agenda, metodika, kontrola 4a-P1.402 495 817 438
Freyvaldová Jana   péče o spisovnu, evidence razítek, editace úřední desky 4a-P1.405 495 817 139
Hrubá Irena Bc.   přestupky - odvolací řízení, metodika, kontrola, volby 4a-P1.404 495 817 162
Jiroutová Olga   přebírání dokumentů do spisovny, součinnost při skartačním řízení 1a-P3.108 495 817 576
Komárek Aleš Mgr.   4a-P1.404 495 817 711
Lechmannová Hana Bc.   správní činnosti (EO, OP, CD) - odvolací řízení, veřejné sbírky, rejstřík DSO 4a-P1.403 495 817 169
Nosková Daria   správní činnosti (EO, OP, CD) - odvolací řízení, metodika, kontrola, volby 4a-P1.403 495 817 154
Novotná Petra Mgr.   matriční a státoobčanská agenda, metodika, kontrola, volby 4a-P1.402 495 817 155
Rybová Simona Bc.   matriční a státoobčanská agenda, metodika, kontrola 4a-P1.401 495 817 425
Tomáš Zdeněk Mgr.   metodik spisové služby 4a-P1.405 495 817 152