Telefonní seznam zaměstnanců a zastupitelů

  • Telefonní číslo ústředny krajského úřadu: 495 817 111
  • Informační centrum krajského úřadu: 495 817 842 - 3
  • Datová schránka: gcgbp3q
  • 24 hodinová povodňová služba zabezpečovaná odborem ZP: 736 521 907
  • krizový štáb (pouze v případě svolání štábu): 725 082 415

Vyhledávání

Telefonní seznam

OP - odbor organizační a právní

*)         Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
**)       Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

příjmení, jméno, titul* zástup Činnost č. dveří** telefon
Vrba Miroslav Ing. MPA zástup vedoucí odboru 4a-N3.401 495 817 130
oddělení legislativní a právní
Adámek Petr Mgr. zástup vedoucí oddělení 4a-N3.410 495 817 199
Felzmannová Martina Mgr.   právnička 4a-N3.411 607 029 476
Sirová Hana   referentka 4a-N3.403 727 826 871
Tunová Ida Mgr.   právnička 4a-N3.411 495 817 124
Veselá Radka Bc.   referentka 4a-N3.403 495 817 131
oddělení organizační
Olšáková Andrea Mgr. zástup vedoucí oddělení 4a-N3.402 495 817 136
Černá Iveta   zabezpečení jednání výborů zastupitelstva a komisí rady kraje 4b-N3.418 495 817 221
Nesvačilová Ivana   komplexní zabezpečování zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 4b-N3.418 495 817 350
oddělení stížností a dozoru obcí
Koukalová Alena Mgr. zástup vedoucí oddělení 1a-P1.101 495 817 309
Hlavová Miroslava   dozor obcí, kontrolní činnost 1a-N1.119 495 817 472
Hrnčíř Tomáš Ing. Mgr.   právník 1a-P1.102 702 231 396
Kučera Vladimír Mgr.   právník oddělení stížností a dozoru obcí 1a-P1.102 495 817 585
Macháčková Jana Bc.   stížnosti, petice, ombudsman 1a-P1.102 495 817 126
oddělení majetkové
Sykáček Ondřej Mgr. zástup vedoucí oddělení 4a-N3.414 495 817 125
Horáčková Pavla Mgr.   referentka - oblast silnic 4b-N3.419 495 817 519
Kopáčková Renata Ing.   referentka - správa pojištění 4a-N3.404 495 817 515
Kosťová Radomila   referentka - oblast silnic, pozemkové úpravy 4b-N3.419 601 325 876
Macková Lenka Ing.   referent - oblast školství, sociální, kultury 4a-N3.412 495 817 541
Mrkvičková Jana   referentka - místní poplatky, vymáhání pohledávek 4a-N3.413 495 817 220
Nývlt Jan Mgr. DiS.   právník 4a-N3.405 495 817 673
Opočenská Hana Ing.   referentka - evidence majetku 4a-N3.412 495 817 473
Podhorný Jindřich Ing.   referent - správa majetku 4a-N3.404 495 817 156
Roman Miloslav Ing.   referent - oblast zdravotnictví 4a-N3.405 495 817 170
Suchánková Ivana Ing.   ekonomka oddělení-kapitola 12, vyúčtování veřejných sbírek 4a-N3.413 495 817 456
Toušová Alena   referent - oblast školství, sociální, kultury 4a-N3.412 736 521 889
Zdeněk Robin Mgr.   právník 4a-N3.414 495 817 123
Šímová Ludmila Mgr.   právnička 4a-N3.405 495 817 532