Telefonní seznam zaměstnanců a zastupitelů

  • Telefonní číslo ústředny krajského úřadu: 495 817 111
  • Informační centrum krajského úřadu: 495 817 842 - 3
  • Datová schránka: gcgbp3q
  • 24 hodinová povodňová služba zabezpečovaná odborem ZP: 736 521 907
  • krizový štáb (pouze v případě svolání štábu): 725 082 415

Vyhledávání

Telefonní seznam

KR - odbor kancelář ředitele

*)         Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
**)       Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

příjmení, jméno, titul* zástup Činnost č. dveří** telefon
Košťál Libor Mgr. MBA zástup vedoucí odboru 1a-N4.121 495 817 299
Jánská Jarmila Ing.   oblast BOZP a PO 1a-P3.423 495 817 417
Kovaříková Yvona   asistentka odboru 1a-N4.120 495 817 304
personální oddělení
Janků Pavla Bc. zástup vedoucí oddělení 1a-N2.101 495 817 308
Bílová Zuzana Mgr.   specialistka rozvoje lidských zdrojů 4b-P1.407 495 817 301
Hrabalová Hana   rozpočet - platy zaměstnanců, odměny zastupitelů 1a-N2.102 495 817 581
Voňková Petra Bc.   personální a mzdová agenda 1a-N2.103 495 817 305
Štefanová Kateřina Ing.   personální a mzdová agenda 1a-N2.103 495 817 314
oddělení hospodářské správy
Hylmar Petr Ing. zástup vedoucí oddělení hospodářské správy 4b-P1.422 495 817 302
Cimprichová Eva   chod podatelny 10-P1.1026 495 817 337
Čudová Veronika   ekonomka, rozpočet kapitoly 19 - provoz krajského úřadu, výběrová řízení 4b-P1.420 495 817 303
Jirásková Hana   4b-P1.421 495 817 307
Klouček Milan   údržba 4b-P2.407 495 817 117
Kotková Petra Bc.   správa a evidence majetku krajského úřadu, veřejné zakázky malého rozsahu 4b-P1.420 495 817 437
Machek Josef   údržba 4b-P2.407 495 817 118
Malíř Miroslav   organizace a řízení autoprovozu, řidič 4b-P1.422 495 817 535
Molitorová Petra   referentka 4b-P1.421 495 817 384
Pavlík Petr   řidič 1a-P2.106 736 521 903
Szalacsi Michal   řidič 1a-P2.106 495 817 537
Zemanová Hana   likvidace faktur, objednávky, evidence majetku, inventarizace 4b-P1.421 495 817 383
Šustrová Marta   pokladna, kopírování 10-P1.1018 495 817 382
oddělení informační centrum
Sieglová Pavla Bc. zástup vedoucí oddělení 10-P1.1031 495 817 842
Csiszárová Lenka   recepce, informovanost návštěvníků úřadu, evidence zasedacích místností 10-P1.1008 495 817 115
Grohová Barbora   chod podatelny 10-P1.1026 495 817 385
Nekovářová Irena Bc.   referentka 10-P1.1031 495 817 843
Tomášková Stanislava   chod podatelny 10-P1.1026 495 817 306
oddělení informatiky
Kořínek Martin Ing. Ph.D. zástup vedoucí oddělení 4b-N4.403 495 817 540
Cejnarová Iva Ing.   informatik 4b-N4.405 495 817 597
Hásek Jindřich   správa PC a aplikací, podpora koncových uživatelů v oblasti výpočetní techniky 4b-P2.405 495 817 148
Hejnyšová Iva Ing.   správce internetu a intranetu 4b-N4.405 495 817 147
Hlava David Bc.   informatik - podpora koncových uživatelů 4b-N4.404 495 817 219
Holas Jiří Ing.   správce GIS 4b-N4.405 495 817 144
Hrubeš Martin Ing.   správa serverů, bezpečnost a integrita dat 4b-N4.401 495 817 598
Luňáčková Naděžda   podpora koncových uživatelů v oblasti výpočetní techniky, asistenční činnosti 4b-N4.404 495 817 142
Martinková Alice Ing.   správce GIS 4b-N4.405 495 817 800
Souček Jaroslav Ing.   informatik 4b-P2.405 495 817 145
Šlechta Roman   správa PC a aplikací, podpora koncových uživatelů v oblasti výpočetní techniky 4b-N4.404 495 817 143
úsek projektů a síťové infrastruktury
Pecold Bohumil Ing. zástup vedoucí úseku 4b-N4.402 495 817 140
Bulíček Martin   informatik 4b-N4.401 495 817 134
Holý Vladimír Ing.   lokální počítačové sítě 4b-N4.401 736 521 900
Kočárník Jiří Ing.   lokální počítačové sítě 4b-N4.401 495 817 182