Telefonní seznam zaměstnanců a zastupitelů

  • Telefonní číslo ústředny krajského úřadu: 495 817 111
  • Informační centrum krajského úřadu: 495 817 842 - 3
  • Datová schránka: gcgbp3q
  • 24 hodinová povodňová služba zabezpečovaná odborem ZP: 736 521 907
  • krizový štáb (pouze v případě svolání štábu): 725 082 415

Vyhledávání

Telefonní seznam

KP - odbor kultury a památkové péče

příjmení, jméno, titul* zástup Činnost č. dveří** telefon
Churtajeva Kateřina Mgr. zástup vedoucí odboru DP-HK3.19 495 817 330
737 997 977
Charouzková Kateřina Mgr.   příprava, koordinace a implementace projektů v oblasti kultury DP-HK3.18 495 817 151
607 012 353
Maříková Lucie Bc.   Kulturní a kreativní odvětví, projektová manažerka DP-HK3.30 495 817 534
  
Sejkorová Lucie Ing.   ekonomka odboru kultury a památkové péče DP-HK3.18 495 817 310
  
Truncová Pavla Mgr.   Komunikace, mezinárodní spolupráce DP-HK3.30 495 817 394
  
oddělení kultury
Mazánková Pavlína Mgr. zástup vedoucí oddělení kultury DP-HK3.15 495 817 322
720 987 142
Doležalová Věra Mgr.   odborná referentka oddělení kultury DP-HK3.14 495 817 466
727 811 784
Fikarová Helena Ing. Mgr.   odborná referentka oddělení kultury DP-HK3.14 495 817 319
607 029 573
oddělení památkové péče
Smolík Milan Ing. zástup vedoucí oddělení památkové péče DP-HK3.37 495 817 458
601 325 879
Baudišová Tamara PaedDr.   odborná referentka památkové péče DP-HK3.35 495 817 311
601 376 690
Burešová Helena Mgr.   odborná referentka památkové péče DP-HK3.36 495 817 353
725 575 323
Dioszegi Jolana Mgr.   odborná referentka památkové péče DP-HK3.36 495 817 255
727 899 592