Telefonní seznam zaměstnanců a zastupitelů

  • Telefonní číslo ústředny krajského úřadu: 495 817 111
  • Informační centrum krajského úřadu: 495 817 842 - 3
  • Datová schránka: gcgbp3q
  • 24 hodinová povodňová služba zabezpečovaná odborem ZP: 736 521 907
  • krizový štáb (pouze v případě svolání štábu): 725 082 415

Vyhledávání

Telefonní seznam

DS - odbor dopravy a silničního hospodářství

*)         Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
**)       Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

příjmení, jméno, titul* zástup Činnost č. dveří** telefon
Jurček Tomáš Ing. zástup vedoucí odboru 4b-P1.414 495 817 630
Mazánek David Mgr.Bc.   právník 4b-P1.415 495 817 635
Rohlíček Lukáš Ing.   Ekonom odboru dopravy 4b-P1.418 495 817 600
Šafářová Jana Ing.   referentka odboru, asistenční činnost 4b-P1.415 495 817 631
oddělení dopravy
Křížová Jana Mgr. zástup vedoucí oddělení dopravy 4b-P1.416 495 817 633
Báča Miloslav Ing   odborný dozor nad AŠ, odborná způsobilost učitelů AŠ, zkoušky učitelů 4c-P1.442 495 817 192
Bažantová Iva   odborná způsobilost dopravců, prokazování finanční způsobilosti, licence pro mezinár. přepravu, stanoviska (vydání a prodloužení) pro okresy HK, JC 4c-P1.439 495 817 634
Čapková Petra Ing.   4c-P1.439 495 817 640
Černá Renata Mgr.   odvolací řízení o přestupcích v silničním provozu 4b-P1.416 607 053 115
Erbenová Jitka   odvolací řízení u přestupků proti BESIP, odborný dozor na AŠ, odborná způsobilost učitelů AŠ, státní odborný dozor, výjimky z omezení jízdy 4c-P1.442 495 817 636
Filipová Alena Ing.   státní odborný dozor v silniční dopravě 4c-P1.439 495 817 644
Hovorková Veronika Bc.   odborná způsobilost dopravců, finanční způsobilost, eurolicence a opisy, stanoviska 4c-P1.439 495 817 639
Vanická Darina Mgr.   odvolací řízení u přestupků proti BESIP 4c-P1.442 495 817 637
Šafránek Jiří   státní odborný dozor v silniční dopravě, vydávání, odnímání osvědčení STK, kontrola přepravy nebezpečných věcí 4b-P1.416 725 716 229
oddělení dopravní obslužnosti
Procházka David Ing. zástup vedoucí oddělení 4b-P1.419 495 817 660
Nosek Petr Mgr.   dopravní specialista - technolog veřejné dopravy 4c-P1.441 495 817 653
Papež Radek Ing.   dopravní specialista - technolog drážní veřejné dopravy 4c-P1.441 495 817 289
Polák Petr   Kontrolní činnost ve veřejné dopravě 4b-P1.419 495 817 651
Prymš Dominik Mgr.   dopravní specialista - technolog veřejné dopravy 4c-P1.441 495 817 671
Vašíček Rostislav Ing.   dopravní specialista - technolog veřejné dopravy 4c-P1.441 495 817 655
Veselý Vítězslav Bc.   Dopravní specialista - analytik 4b-P1.419 495 817 641
Šandová Alena Ing.   dopravní specialistka - smlouvy a vyúčtování 4b-P1.418 495 817 652
oddělení silničního hospodářství
Pospíšil Jiří Ing. zástup vedoucí oddělení 4b-P1.417 495 817 649
Janeček Jan Ing.   silniční správní úřad ve věcech silnic I. třídy, stanovení úpravy provozu, opravné prostředky 4b-P1.417 495 817 642
Kubcová Šárka Ing.   silniční správní úřad a speciální stavební úřad ve věcech silnic I. třídy, opravné prostředky 4b-N1.419 495 817 647
Matějková Jana Ing.   silniční správní úřad ve věcech silnic I. třídy, změny v silniční síti, opravné prostředky 4b-N1.420 495 817 648
Prouza Miroslav JUDr.   vyvlastňovací úřad, opravné prostředky 4c-P1.440 495 817 354
Teichmanová Michaela Ing.   speciální stavební úřad ve věcech silnic I. třídy, opravné prostředky 4b-N1.419 495 817 650
Vaňásek Jaroslav Ing.   silniční správní úřad a speciální stavební úřad ve věcech silnic I. třídy, stanovení úpravy provozu, opravné prostředky 4b-N1.420 495 817 356
Verner Jiří Ing.   silniční správní úřad ve věcech silnic I. třídy, stanovení úpravy provozu, opravné prostředky 4b-N1.420 722 992 822