Telefonní seznam zaměstnanců a zastupitelů

  • Telefonní číslo ústředny krajského úřadu: 495 817 111
  • Informační centrum krajského úřadu: 495 817 842 - 3
  • Datová schránka: gcgbp3q
  • 24 hodinová povodňová služba zabezpečovaná odborem ZP: 736 521 907
  • krizový štáb (pouze v případě svolání štábu): 725 082 415

Vyhledávání

Telefonní seznam

SV - odbor sociálních věcí

*)         Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
**)       Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

příjmení, jméno, titul* zástup Činnost č. dveří** telefon
Vitvar Jiří Ing., Mgr. zástup vedoucí odboru sociálních věcí 4c-N1.454 495 817 320
Altmann Jiří Mgr.   právník odboru 4c-N1.453 495 817 328
Guman Ivan Ing.   financování sociálních služeb 4c-N1.449 702 209 173
Konečná Štěpánka   ekonomika dotací 4c-N1.453 495 817 573
oddělení sociální práce, prevence a registrace sociálních služeb
Smudková Martina Mgr. zástup vedoucí oddělení 4c-N1.443 495 817 345
702 209 301
Aimová Jana Ing.   sociální služby - registrace, metodika 4c-N1.442 495 817 348
607 053 051
Bidlová Hedvika Mgr.   sociální služby - registrace, metodika 4c-N1.442 495 817 561
702 056 708
Fiedlerová Jana Mgr.   Sociální práce, sociální služby - metodika, rozvoj 6-N1.02b 495 817 332
725 547 028
Jakubec Lukáš Mgr.   krajský protidrogový koordinátor, manažer prevence kriminality, sociální práce - prevence 4c-N1.450 495 817 433
725 574 672
Kučerová Zuzana Mgr.   koordinace služeb péče o duševní zdraví 4c-N1.449 495 817 378
702 213 117
Machová Zuzana Mgr.   sociální práce, veřejné opatrovnictví - metodika 4c-N1.450 495 817 571
702 212 226
Máslová Lenka Bc.   přestupky, zvláštní příjemce důchodu - metodika 4c-N1.442 495 817 654
607 030 008
Ouřetská Jana Mgr. et Mgr. Dis.   rodinná politika, veřejné opatrovnictví metodika 4c-N1.450 495 817 325
702 235 714
Plocová Zdeňka Ing. MBA   sociální práce - metodika, prevence 6-N1.02a 495 817 380
736 521 834
Snížek Martin DiS.   odborný garant projektu 4c-N1.452 495 817 531
728 427 784
oddělení sociálně právní ochrany dětí
Mackerle Václav Mgr. zástup vedoucí oddělení 4c-N1.439 495 817 344
Krejčová Ilona Mgr.   psychologické poradenství a psychoterapie 10-P1.1013 495 817 568
Malá Hana Mgr.   sociálně-právní ochrana dětí, rodinná politika, náhradní rodinná péče, ochrana před domácím násilím 4c-N1.440 495 817 560
Matoušová Ivana Ing.   sociálně právní ochrana, rodinná politika, ochrana před domácím násilím 4c-N1.441 495 817 569
Pelová Šárka Bc.   sociálně-právní ochrana dětí, rodinná politika, ochrana před domácím násilím 4c-N1.441 495 817 563
Pinkavová Lenka Mgr.   psychologické poradenství a psychoterapie 10-P1.1013 495 817 441
Vrbicová Lada Mgr.   sociálně-právní ochrana dětí, rodinná politika, náhradní rodinná péče, ochrana před domácím násilím 4c-N1.440 721 979 681
Škorpíková Andrea Mgr.   sociálně-právní ochrana dětí, rodinná politika, náhradní rodinná péče, ochrana před domácím násilím 4c-N1.441 495 817 551
Šuplerová Radka Mgr.   sociálně právní ochrana, náhradní rod. péče, rodinná politika 4c-N1.440 495 817 347
plánování a financování sociálních služeb
Zeman Jiří Mgr. zástup vedoucí oddělení 4c-N1.448 495 817 431
Ferdinandová Žaneta Mgr.   financování sociálních služeb 4c-N1.452 720 951 042
Gápová Věra Mgr. DiS.   sociální služby - metodika,konzultace,poradenství 4c-N1.449 495 817 329
Jarošová Iveta Ing.   výkaznictví, ukazatelé PO, kontrola, zveřejňování smluv 4c-N1.451 495 817 842
Kazdová Iveta Bc.   5-N2.34 495 817 830
Khýn Lukáš Mgr.   koordinátor plánování sociálních služeb 4c-N1.449 495 817 675
Kolářová Kateřina Ing.   financování sociálních služeb 9-N1.909 495 817 326
Pešková Jana Bc.   odborná garantka projektu 4c-N1.452 725 870 783
Stránská Jitka Ing.   rozpočet kapitoly 28 s vazbou na příspěvkové organizace, kontrolní činnost 4c-N1.451 601 325 878
Zahálková Eliška Ing.   odborná garantka projektu 4c-N1.452 601 382 078
Žehan Michal Mgr.   financování sociálních služeb 9-N1.909 601 326 639