Telefonní seznam zaměstnanců a zastupitelů

  • Telefonní číslo ústředny krajského úřadu: 495 817 111
  • Informační centrum krajského úřadu: 495 817 842 - 3
  • Datová schránka: gcgbp3q
  • 24 hodinová povodňová služba zabezpečovaná odborem ZP: 736 521 907
  • krizový štáb (pouze v případě svolání štábu): 725 082 415

Vyhledávání

Telefonní seznam

SM - odbor školství

*)         Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
**)       Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

příjmení, jméno, titul* zástup Činnost č. dveří** telefon
Stuchlíková Markéta PaedDr. zástup vedoucí odboru 4b-N1.423 495 817 217
Čiháková Jaroslava   asistentka odboru školství 4b-N1.422 495 817 369
Struna Martin Mgr.   právník odboru školství 4b-N1.421 607 094 574
oddělení středního a speciálního vzdělávání
Ort Jiří RNDr. zástup vedoucí oddělení 4b-N1.417 495 817 265
Buhrová Jitka Mgr.   person. záležitosti ředitelů škol a ŠZ, rejstřík škol a ŠZ, jmenování předsedů zkušebních komisí 4b-N1.415 495 817 315
Fišerová Jana Mgr.   školy a ŠZ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, dětské domovy, školská poradenská zařízení 4b-N1.417 495 817 233
Horáček Daniel Mgr.   střední odborné školy, střední odborná učiliště, VOŠ, školské rady, výkazy, statistiky, výroční zprávy 4b-N1.416 702 209 361
Klírová Jiřina Mgr.   střední školy (gymnázia, obchodní akademie), VOŠ, přijímací řízení, konkurzy, dlouhodobý záměr 4b-N1.416 702 209 346
Koldrtová Renáta Mgr.   SOŠ, SOU, VOŠ, zřizovací listiny 4b-N1.416 495 817 248
Kosinková Alena Mgr.   nostrifikace, přezkumy maturitních zkoušek, domovy mládeže, environmentální vzdělávání 4b-N1.415 702 209 341
Smejkalová Jindřiška Mgr.   Agenda smluv se soukromými právnickými osobami, přezkumy maturitních zkoušek, tajemnice výboru pro VVZ 4b-N1.418 702 196 320
oddělení primárního a zájmového vzdělávání
Odlová Svatava Mgr. zástup vedoucí oddělení, základní školy, obce 4b-N1.421 736 521 855
Dvořák Jan Mgr.   obce, statistika, rozbory, ZŠ 4a-N1.411 495 817 372
Ferbasová Petra Bc.   obce, rejstřík škol - ZŠ, MŠ, ZUŠ a školská zařízení 4a-N1.411 725 855 199
Hrnčířová Jana Mgr.   prevence rizikového chování dětí mládeže, ZUŠ obce 4a-N1.411 725 547 168
Hulíková Šárka Mgr.   MŠ, obce, dotační programy, individuální dotace 4a-N1.411 702 212 838
Nyklíčková Tereza Mgr.   tajemník výboru pro sport, tělovýchovu a volnočas. aktivity, dotační programy, individuální dotace 4b-N3.436a 495 817 503
Polednová Iva Mgr.   soutěže a přehlídky, regionální soutěže 4a-N1.410 495 817 771
Rudová Martina Mgr.   Provozní manažerka Her X. zimní olympiády dětí a mládeže 722 960 538
Tejc Radek Mgr. MBA   Projektový manažer her X. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 722 960 639
Záviský Tomáš Mgr.   Sport, dotační programy, Olympiáda dětí a mládeže 4a-N1.410 736 521 838
Šenkeřík Marek Bc.   Sportovní manažer Her X. zimní olympiády dětí a mládeže 722 960 669
Špráchalová Ilona Bc.   obce, školní jídelny,rozpočet sportu a volného času, vyúčtování soutěží a přehlídek 4a-N1.410 606 096 355
oddělení rozpočtu škol a školských zařízení
Jarkovský Václav Ing. zástup pověřený vedoucí odboru 4a-N1.402 495 817 244
Beskydová Sabina Ing.   rozpočtářka, referentka pro rozborovou činnost 4a-N1.403 495 817 225
Bonhard Jiří Ing.   financování projektů a účelvých příspěvků školství 4a-N1.404 495 817 419
Dědková Radka Ing.   rozpočtář,referentka pro metodiku rozpočtu - krajské subjekty 4a-N1.402 607 028 791
Formánková Kateřina Mgr.   finanční kontrola, metodička, rozborová činnost 4a-N1.403 722 952 913
Kopřivová Alena   rozpočtářka - krajské a soukromé subjekty 4a-N1.404 736 521 897
Neumannová Věra   rozpočtářka - subjekty zřizované obcemi 4a-N1.401 495 817 411
Pilařová Ludmila Ing.   rozpočtářka - subjekty zřizované obcemi 4a-N1.401   
Pražáková Markéta   rozpočtářka - subjekty zřizované obcemi 4a-N1.401 495 817 413
Steklíková Dagmar   poskytování státních účelových dotací, kontrolní a rozborová činnost 4a-N1.403 495 817 420
Třísková Dana   rozpočtářka - financování stavebních akcí v krajském školství 4b-N1.418 725 974 313
oddělení účetní evidence škol a školských zařízení
Bednářová Taťána Bc. zástup vedoucí oddělení 4a-N1.406 495 817 249
Bartoňová Blanka Ing.   kontrolor krajských subjektů ( majetek, účetnictví, směrnice) 4a-N1.406 495 817 574
Lehká Helena   metodik účetnictví a výkaznictví krajských subjektů okresu Rychnov nad Kněžnou a Trutnov a Jičín 4a-N1.412 495 817 374
Lhotáková Jana   účetní, platební styk pro školství 4a-N1.405 602 719 072
Pozlerová Kamila   účetní, platební styk pro školství 4a-N1.405 495 817 410
Satrapová Jana Bc.   metodik účetnictví a výkaznictví krajských subjektů okresu Hradec Králové a Náchod 4a-N1.412 702 196 321
Středová Drahomíra Bc.   metodika a kontrolní činnost v oblasti PaM, statistické výkazy 4a-N1.412 495 817 247
oddělení projektů ve vzdělávání
Svátková Alena Mgr. zástup vedoucí oddělení DP-HK4.601 495 817 288
725 575 289
Baštová Jaroslava Bc.   příprava a realizace evropských projektů DP-HK4.612 495 817 281
702 210 260
Fuksová Radka Mgr.   dotační příle itosti ve vzdělávání DP-HK4.602 495 817 392
  
Hnátová Petra Ing.   příprava a realizace evropských projektů DP-HK4.612 495 817 434
702 075 892
Jungwirth Machová Marie Ing.   věcná manažerka projektu I-KAP II DP-HK4.614 495 817 638
722 960 675
Karousová Iveta Mgr.   příprava a realizace evropských projektů DP-HK4.612 495 817 451
  
Kocourková Zuzana Mgr.   Příprava a realizace evropských projektů DP-HK4.621 495 817 656
725 542 596
Krylová Lucie Bc.   věcná manažerka projektu I-KAP II DP-HK4.617 495 817 459
  
Půrová Veronika   příprava a realizace evropských projektů DP-HK4.615 495 817 129
736 521 878
Schmiedl Martin Mgr.   věcný manažer prjektů IKAP DP-HK4.616 495 817 180
  
Váša Luděk Ing.   finanční manažer projektu I-KAP II DP-HK4.617 495 817 210
  
Žitný Dominik Ing.   příprava a realizace evropských projektů DP-HK4.612 495 817 780