Telefonní seznam zaměstnanců a zastupitelů

  • Telefonní číslo ústředny krajského úřadu: 495 817 111
  • Informační centrum krajského úřadu: 495 817 842 - 3
  • Datová schránka: gcgbp3q
  • 24 hodinová povodňová služba zabezpečovaná odborem ZP: 736 521 907
  • krizový štáb (pouze v případě svolání štábu): 725 082 415

Vyhledávání

Telefonní seznam

APR - odbor analýz a podpory řízení

*)         Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
**)       Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

příjmení, jméno, titul* zástup Činnost č. dveří** telefon
Velnerová Radmila Ing. zástup vedoucí odboru 4a-N2.414 495 817 334
Černá Renata   referentka odboru analýz a podpory řízení 1a-N2.104 495 817 435
Hála Zbyněk   analytik 4a-N2.407 495 817 447
Kačerová Janka Ing.   analytička 4a-N2.414 495 817 335
Pilná Iveta Mgr.   Referent odboru analýz a podpory řízení 1a-N2.105 495 817 165
oddělení výkaznictví a financování obcí
Zilvar Milan Ing. zástup vedoucí oddělení 1a-N2.104 495 817 228
Benková Věra   sběr účetních a finančních výkazů obcí, jejich kontrola, metodická a odbor ná činnost vůči obcím 1a-N2.120 725 745 515
Erbenová Marcela Bc.   sběr účetních a finančních výkazů obcí, jejich kontrola, metodická a odbor ná činnost vůči obcím 1a-N2.121 495 817 504
Myšáková Irena   sběr účetních a finančních výkazů obcí, jejich kontrola, metodická a odbor ná činnost vůči obcím 1a-N2.105 495 817 491
Pršalová Veronika Bc. DiS.   sběr účetních a finančních výkazů obcí, jejich kontrola, metodická a odbor ná činnost vůči obcím 1a-N2.120 495 817 338
Vaňková Věra Bc.   financování obcí, finanční vypořádání, účetnictví PO 1a-N2.121 495 817 507