Analytická část Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2006 – 2015 - návrh

3. 1. 2006 Autor: oddělení strategického plánování

Analytická část Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje je další etapou prací na tvorbě Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na léta 2006-2013. Dílo představuje stručnou a výstižnou ekonomickou a sociální charakteristiku kraje, zpracovanou v rozsahu dle zadání odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Analýza je členěna dle základních sociogeografických témat, popisujících výchozí stav a hlavní vývojové tendence jednotlivých sektorů a oblastí rozvoje.

Analytická část Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje je další etapou prací na tvorbě Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na léta 2006-2013. Dílo představuje stručnou a výstižnou ekonomickou a sociální charakteristiku kraje, zpracovanou v rozsahu dle zadání odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Analýza je členěna dle základních sociogeografických témat, popisujících výchozí stav a hlavní vývojové tendence jednotlivých sektorů a oblastí rozvoje.

soubor ve formátu PDF - Acrobat Reader Analytická část Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje - březen 2006
velikost souboru: 4,4 MB