Pozvánka na seminář k dotačním programům Královéhradeckého kraje v oblasti kultury a památkové péče pro rok 2017

13. 10. 2016 Autor: Marcela Holda

Seminář se koná dne 27. října 2016 od 9 hodin na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 503 00 Hradec Králové.

Seminář je pořádán oddělením krajských dotací ve spolupráci s oddělením kultury a památkové péče a jeho program je zaměřen na novinky a změny v jednotlivých dotačních programech a na informace o postupu při podávání žádostí prostřednictvím dotačního portálu. Zabývat se budeme odbornou i obsahovou stránkou žádostí.

Z kapacitních důvodů se prosím předem přihlašujte na e-mailové adrese: mholda@kr-kralovehradecky.cz