Mimořádný účelový příspěvek příspěvkové organizaci Královéhradeckého kraje – změna začátku lhůty pro podání žádosti

20. 1. 2016 Autor: Miroslav Mejstřík

Z technických důvodů souvisejících s přípravou formuláře žádosti o mimořádný účelový příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Královéhradeckého kraje (dále jen „žádost o MUP“) na dotačním portálu Královéhradeckého kraje bude Rada Královéhradeckého kraje dne 25. ledna 2016 jednat o změně začátku lhůty pro podání žádosti o MUP, a to z 25. ledna 2016 na 8. února 2016 s tím, že konec lhůty, tj. 29. února 2016, se nemění.

Za účelem možnosti přípravy obsahu žádosti o MUP ze strany žadatele o MUP k uvedenému sdělujeme, že obsah žádosti o MUP bude vycházet ze vzoru žádosti o dotaci odpovídajícího dotačního programu. Tyto vzory jsou dostupné na dotačním portálu Královéhradeckého kraje v příslušné dotační oblasti: (http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/GrantPrograms.aspx ).