Dotační program z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2020 na vybavení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2

22. 6. 2020 Autor: Michal Žehan

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo dne 22. června 2020 výsledky Dotačního programu z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2020 na vybavení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2.

Postup tisku a podpisu dotačních smluv:

Formuláře dotační smlouvy jsou součástí souboru žádosti o dotaci, kterou jste již vyplňovali.

Otevřete soubor vyplněné elektronické žádosti, kterou jste odeslali při sběru žádostí (viz. příloha zaslaného e-mailu) a zkontrolujte si správnosti vyplněných údajů ve formuláři žádosti – list „Smlouva“.

Pořadové číslo smlouvy – ID a přidělená částka dotace – čl. 5 Dotace – se do smlouvy automaticky doplní z formuláře Žádosti.

Smlouvu vytiskněte 3x. Smlouva k tisku je připravená na listu „Smlouva“.

Smlouvu si přečtěte a zkontrolujte si správnost údajů.

Všechny výtisky smlouvy podepíše statutární zástupce organizace.

Podepsané smlouvy (3x) doručte na adresu:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Odbor sociálních věcí

Ing. Iveta Jarošová

Pivovarské náměstí 1245

500 03 Hradec Králové

Termín: do 7. července 2020

Příloha č. 1 Souhrnná tabulka výsledků dotačního řízení

Soubory ke stažení