2. výzva dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují, nebo rozšiřují sociální služby a pro podporu prorodinných aktivit 2020

23. 6. 2020 Autor: Martina Smudková

Dne 22. června 2020 Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo vyhlášení 2. výzvy Dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji pro rok 2020

Podmínky poskytnutí dotace upravují Zásady Dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji pro rok 2020, Výzva č. 2 (dále jen Zásady, viz příloha).

Do dotačního řízení Královéhradeckého kraje se zařazují žádosti doručené Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje od 23. července do 30. července 2020 včetně.

Vyplněné „žádosti“ (finanční i obsahová část) musí být podány písemně (rozhodující je datum razítka podací pošty, razítka podatelny Krajského úřadu Královéhradeckého kraje nebo datum doručení datovou schránkou) i elektronicky včetně všech příloh (e-mail: kkolarova@kr-kralovehradecky.cz).

Adresa pro písemný styk a osobní doručení:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Odbor sociálních věcí

Pivovarské náměstí 1245

500 03 Hradec Králové

Datová schránka: gcgbp3q

V případě dotazů kontaktujte Ing. Kateřinu Kolářovou (tel: 725 999 517).

Soubory ke stažení