Koncepce podpory mládeže na období 2014 – 2020

14. 3. 2018 Autor: Tomáš Záviský

12. května 2014 byla usnesením vlády ČR č. 342 schválena Koncepce podpory mládeže na období 2014 – 2020.

Koncepce podpory mládeže na období 2014 - 2020 České republiky určuje strategické cíle státní politiky ve vztahu k mládeži. Cílem koncepce, která úzce navazuje na Koncepci státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období 2007 – 2013 a Strategii EU pro mládež 2010 - 2018 (EU Youth Strategy, známou také pod názvem Obnovený rámec evropské spolupráce v oblasti mládeže), je přispět ke zvyšování kvality života mladých lidí, zejména prostřednictvím rozvoje jejich osobnosti tak, aby dokázali adekvátně reagovat na neustále se měnící prostředí a využívat svůj tvůrčí a inovativní potenciál v praxi i v aktivní participaci ve společnosti.

Koncepci najdete na stránkách MŠMT ČR.