Akce k významným výročím naší republiky v Královéhradeckém kraji

29. 10. 2018 Autor: Antonín Šimek

Během roku můžete navštívit výstavy, přednášky, zúčastnit se fotografické soutěže či poznat hvězdnou oblohu v roce vzniku naší republiky.

Během roku můžete navštívit výstavy, přednášky, zúčastnit se fotografické soutěže či poznat hvězdnou oblohu v roce vzniku naší republiky.

 

Osudové osmičky - 1918, 1938, 1948, 1968

24. 2. 2018 – 11. 11. 2018
Muzeum Náchodska -
Budova muzea v Náchodě na náměstí (čp. 18)

Do budovy stálé expozice Regionálního muzea v Náchodě na Masarykově náměstí čp. 18 srdečně zveme zájemce k návštěvě výstavy Osudové osmičky 20. století v dějinách Náchoda, která bude zahájena vernisáží 23. února 2018 v 16 hodin. Výstava mapuje nejdůležitější milníky našich dějin zakončené osmičkou (1918, 1938, 1948 a 1968), připomene události, k nimž v naší vlasti a na Náchodsku došlo a díky desítkám trojrozměrných předmětů, z nichž některé budou vystaveny zcela poprvé, návštěvníky provede pohnutými událostmi 20. století. Výstava potrvá do listopadu 2018. Součástí výstavy bude  rovněž ojedinělá expozice figurek vojáčků čsl. armády první republiky v miniatuře Měli jsme se bránit – 1938 modeláře a sběratele Lubora Šušlíka.

Mezi lvem a orlicí: odraz vzniku republiky v roce 1918 na Rychnovsku

28. 4. – 31. 10. 2018
Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou -
Kolowratský zámek, 2. patro, Kolowratská 1, Rychnov nad Kněžnou

27. říjen roku 1918 byl pro mnohé ve vnímání každodenního života obyčejným a přesto nevšedním dnem. Dnem, který zásadně změnil náš svět. Dnem přelomu mezi Rakousko-Uherskou monarchií a mladou Československou republikou. Unikátní výstava ve spolupráci se Státním okresním archivem Rychnov nad Kněžnou, přiblíží prostřednictvím archiválií a muzejních sbírek průběh vnímání tohoto dne na Rychnovsku.

Bratrská pomoc: Obraz invaze 1968 na Rychnovsku

25. 8. - 30. 11. 2018
Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou -
Expozice Sýpka

Panelová výstava bude věnována výročí invaze vojsk Varšavského paktu.

 

Osmičky v dějinách Jičína (1918, 1948, 1968)

5. 10. – 25. 11. 2018
Regionální galerie a muzeum v Jičíně

Regionální výstava přiblíží život v Jičíně v těchto osudových letech. Tři roky, tři historické události, jeden způsob vyprávění. Vedle sebe budou prezentovány roky, které na dlouhou dobu změnily naši historii. Provázet výstavou bude její kurátorka Mgr. Hana Fajstauerová.

 

Rekvizice zvonů pro válečné účely v závěru první světové války

25. 10. 2018
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Přednáší Mgr. Josef Šrámek, Ph.D.

Setkání s pamětníky

31. 10. 2018 od 17:00
Univerzita Hradec Králové -
Aula Pedagogické fakulty UHK – (nám. Svobody 301) nám Svobody

Beseda s pamětníky významných událostí československé historie.

 

Tváře první republiky

Putovní výstavy kreseb 14 významných osobností Královéhradeckého kraje, které se podílely na vzniku a utváření demokratického Československa.

Vernisáž výstavy 4. října 2018 od 18 hodin v kině Bio Central v Hradci Králové. Následně bude výstava putovat po celém Královéhradeckém kraji.

  • BIO Centrál (1. 10. - 14. 10. 2018)
  • Gallery Petrof (16. 10. - 21. 10. 2018)
  • Muzeum bratří Čapků Malé Svatoňovice (22. 10. - 2. 11. 2018)
  • Knihovna města Broumova (5. 11. - 23. 11. 2018)
  • Regionální muzeum v Náchodě (26. 11. - 7. 12. 2018)
  • Muzeum Orlických hor - Vamberk (10. 12. 2018 - 4. 1. 2019)
  • Zámek Kvasiny (2. 3. 2019 - 17. 3. 2019)

Předvečer vzniku státu

říjen 2018
Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové

Programy seznámí návštěvníky s aktuální situací v okolním blízkém i vzdáleném vesmíru v “předvečer” vzniku státu. Prostřednictvím digitálního projekčního systému se vrátíme v čase a nabídneme místně a časově přesný pohled na postavení zajímavých pozorovatelných těles a objektů na obloze.

Co jsme věděli (a nevěděli) v roce 1918

říjen 2018
Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové

Přednáška

Společné narozeniny Hvězdárny v Úpici a Československa

říjen/listopad 2018
Hvězdárna v Úpici

Vzhledem k tomu, že Hvězdárna v Úpici byla otevřena 8. 11., tedy 10 dní (a 41 let) po vzniku Československa, připravujeme v roce 2018 společné připomenutí obou výročí.

Promítání filmu: Farářův konec

7. 11. 2018 od 16:30
Univerzita Hradec Králové -
Aula Objektu společné výuky (Hradecká 1227) – univerzitní areál Na Soutoku.

Toto drama režíroval Evald Schorm podle předlohy Josefa Škvoreckého.

Architektura pro mladou republiku aneb stavitelské umění ve východních Čechách mezi světovými válkami

8. 11. 2018
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Přednáší doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D.

Promítání filmu: Nebeští jezdci

21. 11. 2018 od 16:30
Univerzita Hradec Králové -
Aula objektu společné výuky (Hradecká 1227) – univerzitní areál Na Soutoku

Toto válečné drama režíroval Jindřich Polák.

Přednáška: Zkušenost s polskými vojáky ve Východočeském kraji

28. 11. 2018 od 17:00
Univerzita Hradec Králové -
Městská knihovna Hradec Králové

Přednášející: PhDr. Jan Kalous, Ph.D.

Cinema Open

2. - 3. 11. 2018
Impuls Hradec Králové, centrum podpory uměleckých aktivit

Festival nezávislých filmů s udílením ceny nejlepšímu nezávislému nekomerčnímu filmu roku. V rámci festivalu bude samostatný blok filmů k tématu významných výročí republiky.

Promítání filmu: The Crisis

5. 12. 2018 od 16:30
Univerzita Hradec Králové -
Aula Objektu společné výuky (Hradecká 1227) – univerzitní areál Na Soutoku

Tento dokumentární film režíroval Herbert Kline, Hanuš Burger a Alexander Hackenschmied.

Promítání filmu: Kouř

12. 12. 2018 od 16:30
Univerzita Hradec Králové -
Aula Objektu společné výuky (Hradecká 1227) – univerzitní areál Na Soutoku

Tuto komedii režíroval Tomáš Vorel st.

Medailonky astronomů spojených s východočeským regionem

Hvězdárna v Úpici

V návaznosti na 100 let České astronomické společnosti v prosinci 2017. Prezentováno bude na webu hvězdárny a dalších médiích.

Od rozpadu Rakouska-Uherska ke vzniku Československa

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Výstava ve spolupráci s Muzeem východních Čech

Další akce v České republice i v zahraničí naleznete na webu spolecnestoleti.cz

 

 

 

Proběhlé:

Nábřeží umělců - REPUBLIKA

25. 5. 2018
Impuls Hradec Králové, centrum podpory uměleckých aktivit  - Tylovo nábřeží v Hradci Králové

Účastní se ho studenti a pedagogové českých i zahraničních uměleckých škol. Společná tvorba vyvrcholí páteční vernisáží, stejně jako bohatý kulturní doprovodný program pro veřejnost. Nábřeží umělců je především prezentací tvorby výtvarníků Královéhradeckého kraje a oživení nabídky pro milovníky výtvarného umění. Letošní téma sympozia i Nábřeží umělců se vztahují k 100. výročí založení samostatného československého státu. Akci pořádá KK3 Klub konkretistů.

Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí

22. - 24. 5. 2018
Hvězdárna v Úpici

Seminář každoročně věnován některé osobnosti či události, v roce 2018 bude věnován 100 letům Československa. Součástí budou i referáty tomuto aktu věnované.

Jindřich Vlček (1885–1968) malíř ruských legií

Sibiřská anabáze I. světové války a Hradec Králové
2. března – 27. května 2018
Galerie moderního umění v Hradci Králové

Jindřich Vlček (*1885 Malá Skalice u České Skalice, + 1968 Hradec Králové)

V rámci výstavy bude představena především umělecká tvorba Jindřicha Vlčka spojená s legionářskou tématikou ajeho pobytemv ruských legiích a následném působení v Památníku národního osvobození. Na výstavě budou zastoupeny práce Jindřicha Vlčka ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové, Muzea východních Čech a Muzea Boženy Němcové v České Skalici. Zapůjčení děl na výstavu přislíbili i soukromí sběratelé z Hradce Králové. K výstavěje připraven výstavní katalog s obrazovou přílohou.Součástí výstavy budoukomentované prohlídky pro veřejnost a doprovodné vzdělávací programy určené žákům MŠ, ZŠ a SŠ.

Rok 1968 v mezinárodním kontextu a události v Československu

5. 6. 2018
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Rok 1968 patřil k přelomových letům 20. století. Po celém světě se zvedla vlna odporu proti válce ve Vietnamu a studentských bouří, které místy přerostly v celospolečenské hnutí. V Československu je rok 1968 spojován s pokusem o reformu socialismu známou pod názvem pražské jaro. Počátky pražského jara sahají hluboko do 60. let, do období vlády Antonína Novotného. Uvolnění systému se však setkalo s nesouhlasnými postoji vedoucích funkcionářů zemí sovětského bloku, a vedlo až k invazi vojsk pěti států Varšavské smlouvy v srpnu 1968. Ještě měsíce po okupaci Československa se potom sváděl boj o zachování zbytků reforem. Pro normalizační režim pak následujících dvacet let pojem pražské jaro představoval smrtelnou hrozbu. Přednáší PhDr. Milan Bárta.

Diskusní panel Knihovna - věc veřejná

13. 6. 2018
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

U příležitosti 100 let od založení Československa v roce 1918 a v těsné souvislosti se 100. výročím 1. knihovnického zákona z roku 1919 připravuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR ve spolupráci s krajskými knihovnami a Sdružením knihoven ČR projekt s názvem Knihovna - věc veřejná. Jedná se o cykllus veřejných panelových diskuzí, které proběhnou pod záštitou Ministerstva kultury ČR, Asociace krajů ČR, Spolku pro obnovu venkova a Svazu měst a obcí ČR ve všech krajích.

Odborná literatura o první světové válce

14. 5. - 30. 6. 2018
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Výstava ve 3. NP

Ztracená generace a první světová válka v beletrii

14. 5. - 30. 6. 2018
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Výstava v 5. NP

Architektura ve službách první republiky

6. 6. - 29. 6. 2018
Národní památkový ústav - Vestibul Krajského úřadu Královéhradeckého kraje

Národní památkový ústav připravil v rámci oslav stého výročí vzniku Československa výstavu Architektura ve službách první republiky. S její regionální částí, která se váže ke Královéhradeckému kraji, se budete moci seznámit od 6. do 29. června 2018 v prostorách vestibulu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a následně v červenci ve vestibulu Městského úřadu v Jičíně na Žižkově náměstí a v srpnu v Městské knihovně na náměstí Jiřího z Poděbrad v Hořicích . V meziválečném období vznikla při budování a modernizace státu řada nových správních, školních či bankovních budov. V řadě míst byly rovněž postaveny zajímavé až výjimečné stavby pro kulturu, sport, volný čas a soukromé bydlení. Ojedinělá byla plánovitá výstavba Hradce Králové za účasti Josefa Gočára a dalších význačných architektů, která již v době meziválečné dala vzniknout přízvisku Hradec Králové – salon republiky. Výstava na příkladu téměř dvaceti významných staveb a urbanistických celků představí architektonickou tvorbu období první republiky na území  Královéhradeckého kraje.

Srdečně zveme na vernisáž výstavy 6. června v 16 hodin, kterou provede ředitel josefovského pracoviště NPÚ Jiří Balský, hudební doprovod zajistí sbor Biskupského gymnázia Bohuslava Balbína.

Srpen 68´

21. 8. 2018 od 18:30
Univerzita Hradec Králové - Masarykovo náměstí

Připomínkové setkání Srpen 68´ u příležitosti významného dne československé historie. Zavzpomínáme na srpnovou invazi 21. 8. 1968 na Masarykově náměstí, které se naplní dobovým tiskem, vtipy, letáky a poslechneme si protestsongy.

Přednáška: 1968 a poststalinské myšlení

19. 9. 2018 od 14:00
Univerzita Hradec Králové -
Městská knihovna Hradec Králové

Přednáší PhDr. Jan Mervart, Ph.D.

Přednáška: Ruská reflexe srpna 1968

26. 9. 2018 od 17:00
Univerzita Hradec Králové -
Objekt společné výuky (Hradecká 1227) – univerzitní areál Na Soutoku

Přednáška: Studenti Pedagogické fakulty v roce 1968

3. 10. 2018 od 17:00
Univerzita Hradec Králové -
Aula Pedagogické fakulty UHK (nám. Svobody 301)

Přednáší Mgr. Sylva Sklenářová, Ph.D.

Životní anabáze Rudolfa Medka, legionáře a spisovatele

4. 10. 2018
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Přednáší PhDr. Jaroslava Pospíšilová

2 přednášky: Hradec Králové a rok 1968

4. 10. 2018 od 17:00
Univerzita Hradec Králové -
Městská knihovna Hradec Králové

Přednáší Mgr. Jan Košek a Mgr. Martin Landsmann

100 let republiky

4. - 7. 10. 2018
Kulturní a informační středisko Hronov -
park Aloise Jiráska v Hronově

Dobový jarmark, vojenské tábory, vojenský lazaret, představení dobové výstroje a výzbroje, koncert Dechového orchestru ZUŠ Hronov, dobová módní přehlídka, šermířské vystoupení vojáků z Třicetileté války, pietní akt na vojenském hřbitově, průvod jednotek k dekorování na náměstí.

2 přednášky: Rok 1968 v Hradci Králové z pohledu fotografií

10. 10. 2018 od 17:00
Univerzita Hradec Králové -
Aula Pedagogické fakulty UHK (nám. Svobody 301)

Přednáší PhDr. Jaroslava Pospíšilová a Mgr. Klára Lukášová

Státní znaky a symboly

11. 10. 2018
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Přednáší PhDr. Zdeňka Kulhavá

Přednáška: 1968-2018 – 50. výročí Pražského jara a srpnových událostí a jeho česká a ruská reflexe

17. 10. 2018 od 17:00
Univerzita Hradec Králové

Objekt společné výuky (Hradecká 1227) – univerzitní areál Na Soutoku

Promítání filmu: Žert

17. 10. 2018 od 16:30
Univerzita Hradec Králové -
Objekt společné výuky (Hradecká 1227) – univerzitní areál Na Soutoku

Tuto komedii režíroval Jaromil Jireš.

Den otevřených dveří Muzea města Police nad Metují a Komentované prohlídky výstavy osmičková výročí Police nad Metují

28. 10. 2018 od 9 - 12 a 13 - 16.30 hodin
Muzeum Náchodska -
Muzeum Police nad Metují

Připomenutí 100. výročí vzniku samostatného Československa

28. 10. 2018 od 9:45 - 15:15 hodin
Muzeum Náchodska -
Pevnost Dobrošov

Osudové osmičky - 100 let vzniku Československa

7. 9 -28. 10. 2018 (říjen jen soboty a neděle)
Muzeum Náchodska -
Rodný domek Aloise Jiráska