Dopis z Ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne 18. června 2020 – odborné doporučení / stanovisko KS Covid MZ

23. 11. 2020 Autor: Jiří Klemt

Dopis z Ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne 18. června 2020 – odborné doporučení / stanovisko KS Covid MZ

  • Aktualizovaný algoritmus kvolbě vhodných osobních ochranných pracovních pomůcek a jejich zabezpečení ve zdravotnických zařízeních pro případ mimořádné epidemiologické situace.
  • Doporučení kpoužívání osobních ochranných prostředků a pomůcek a doporučené třídy ochrany pro zdravotnické pracovníky vpřípadě výskytu epidemie/pandemie infekčního onemocnění.

Soubory ke stažení