Odborný seminář pracovníků silničních správních úřadů obcí s rozšířenou působností Královéhradeckého kraje ze dne 20.1.2017

2. 1. 2019 Autor: Luděk Firich

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, připravil jednodenní odborný seminář pracovníků silničních správních úřadů obcí s rozšířenou působností Královéhradeckého kraje.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, připravil jednodenní odborný seminář pracovníků silničních správních úřadů obcí s rozšířenou působností Královéhradeckého kraje.

Odborný seminář se uskutečnil dne 20. ledna 2017 v místnosti č. 9-P1.906 - Albrechta z Valdštejna (krizová) u Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Seminář zahájil v 09:00 hodin vedoucí oddělení silničního hospodářství Ing. Miroslav Zavadil.

V 09:10 hodin vystoupil Mgr. Bc. David Mazánek, právník zdejšího ODSH na téma „Základní postupy ve správním řízení“.

V 10:30 hodin vystoupil Mgr. Michal Tichý, právník oddělení dopravy a správních agend, ODSH Krajského úřadu Zlínského kraje, který u tohoto úřadu vykonává přestupkovou agendu a vážení vozidel v odvolacích řízeních, na téma „Nová úprava správního trestání“

V 12:10 hodin vystoupil Ing. Pavel Bergman, vedoucí odboru silniční kontroly, s.p.o. Centrum služeb pro silniční dopravu, která na základě smlouvy s Královéhradeckým krajem provádí nízkorychlostní vážení na silnicích. I., II. a III. třídy v územním obvodu Královéhradeckého kraje v součinnosti s Policií ČR Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje na téma „Provádění nízkorychlostního kontrolního vážení“

V 13:30 hodin pak na téma „Působnost orgánů Policie ČR podle zákonů č. 13/1997 Sb. a č. 361/2000 Sb.“ vystoupili kpt. Ing. Jiří Nejezchleb z odboru služby dopravní policie krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, společně s por. Ing. Lukášem Pultarem z územního odboru, dopravního inspektorátu Hradec Králové téhož ředitelství a společně s pplk. Mgr. Naďou Vinickou, která má u jmenovaného ředitelství v působnosti spisovou službu

Jednotliví přednášející v souladu s naplánovaným programem měli připravené prezentace v elektronické podobě, které tímto způsobem rovněž zveřejňujeme.

Zpracoval: Ing. Miroslav Zavadil

Soubory ke stažení