Dotační programy v oblasti školství pro rok 2009

19. 1. 2009 Autor: Kateřina Boučková

Na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1566/2008 ze dne 19. 11. 2008 a v souladu s usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/25/1622/2007 ze dne 13. 12. 2007, Královéhradecký kraj vyhlašuje dotační programy v oblasti školství pro rok 2009. Výsledky dotačního řízení Královéhradeckého kraje v oblasti školství pro rok 2009.

Na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK 35/1566/2008 ze dne 19. 11. 2008 a v souladu s usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/30/2085/2008 ze dne 11. 9. 2008, Královéhradecký kraj vyhlašuje dne 5. 1. 2009 dotační programy na rok 2009 pro oblast školství - oblast vzdělávání a oblast prevence. Uzávěrka vyhlášených programů proběhne 27. 2. 2009. Programy vyhlášené pro oblast školství se řídí "prováděcím pokynem k realizaci finanční podpory z rozpočtu kraje v oblasti školství, kultury, volnočasových aktivit, tělovýchovy a sportu v Královéhradeckém kraji."

Žádosti se podávají prostřednictvím informačního systému Benefit7, který naleznete na adrese:
https://benefit.kr-kralovehradecky.cz/
Rada Královéhradeckého kraje schválila usnesením č. 14/542/2009 ze dne 22. dubna 2009 poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Královéhradeckého kraje 59 projektům. Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo usnesením č. 6/344/2009 ze dne 28. května 2009 poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Královéhradeckého kraje 13 projektům.

Soubory ke stažení