Obce a mikroregiony

18. 1. 2008

Vyhlášené dotační programy pro obce a mikroregiony na rok 2008.

RRD 200804_A - schválené dotace    (xls 20 kB)


Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 29. zasedání dne 19. 6. 2008 schválilo usnesením ZK/29/2004/2008 dotace v programu RRD 200807 - Program podpory obnovy cisternové techniky pro obce s jednotkami požární ochrany Královéhradeckého kraje kategorie II. a III.

RRD200807 - schválené dotace   Program podpory obnovy cisternové techniky pro obce s jednotkami požární ochrany  (xls 22 kB)


Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 29. zasedání dne 19. 6. 2008 schválilo dotace z programu RRD20080 Profesionalizace svazků obcí na rok 2008 jednotlivým žadatelům ve výši dle přílohy.

RRD20080 - schválené dotace   Profesionalizace svazků obcí (xls 26 kB)


Královéhradeckého kraje na svém 28. zasedání dne 15. 5. 2008 schválilo usnesením ZK/28/1903/2008 dotace z programu RRD200803 Pořízení, aktualizace a digitalizace územních plánů obcí do 2000 obyvatel na rok 2008 jednotlivým žadatelům ve výši dle přílohy.

RRD200803 - schválené dotace   Pořízení, aktualizace a digitalizace územních plánů obcí do 2000 obyvatel  (pdf 25 kB)

Schválené dotace

RRD200805 - schválené dotace - posílení   Podpora provozu cyklobusů v turistických regionech (xls 22 kB)

RRD200806 - schválené dotace   Obnova válečných hrobů (xls 24 kB)

RRD200805 - schválené dotace   Podpora provozu cyklobusů v turistických regionech (xls 23 kB)


Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo svým usnesením ZK/27/1793/2008 ze dne 4. 3. 2008 programy podpor v oblasti regionálního rozvoje pro rok 2008. Na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 14. 4. 2008, vyhlašuje oddělení regionálního rozvoje dotační programy pro obce a mikroregiony.

Termín pro podání žádostí na podatelně Krajského úřadu Královéhradeckého kraje je nejpozději 16. května 2008, případně u držitele poštovní licence (podání na poště - rozhoduje datum poštovního razítka).

Vyhlášené programy

RRD 200804_A   Podpora cyklodopravy v návaznosti na Koncepci cyklodopravy Královéhradeckého kraje (xls 266 kB)

RRD 200804_B   Stezky pro rekreační a terénní cyklistiku - singltreky (xls 264 kB)

RRD 200807   Program podpory obnovy cisternové techniky pro obce s jednotkami požární ochrany Královéhradeckého kraje kategorie II. a III. (xls 375 kB)


Na základě usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ze dne 14. 2. 2008 a následně Rady Královéhradeckého kraje ze dne 20. 2. 2008, vypisuje oddělení regionálního rozvoje dotační program pro svazky obcí a právnické soby jejichž členy jsou obce.

Termín pro podání žádostí na podatelně Krajského úřadu Královéhradeckého kraje je nejpozději 7. březen 2008, případně u držitele poštovní licence (podání na poště - rozhoduje datum poštovního razítka).

Vyhlášené programy

RRD 200805   Podpora provozu cyklobusů v turistických regionech
Termín podání projektů: 7.3.2008
 (xls 649 kB)

Pozn.: Dnem vyhlášení dotačního titulu je 25.02.2008


Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo svým usnesením ZK/25/1706/2007 ze dne 13. 12. 2007programy podpor v oblasti regionálního rozvoje pro rok 2008. Na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje RK/1/19/2008 ze dne 9. 1. 2008, vyhlašuje oddělení regionálního rozvoje dotační programy pro obce a mikroregiony. Termín pro podání žádostí na podatelně Krajského úřadu Královéhradeckého kraje je18. února 2008, případně u držitele poštovní licence (podání na poště - rozhoduje datum poštovního razítka).

Upozornění:
Návrh podpor z grantu RRD 200802 Profesionalizace svazků obcí bude projednán na zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje dne 19. 6. 2008.

Vyhlášené programy

RRD 200806 - Obnova válečných hrobů    (xls 657 kB)

RRD 200802 - Profesionalizace svazků obcí    (xls 377 kB)

RRD 200803 - Pořízení, aktualizace a digitalizace územních plánů obcí do 2 000 obyvatel    (xls 74 kB)