Plánování v oblasti vod

17.6.2008

Návrh Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe

V rámci druhé etapy zpracování Plánu oblasti Horního a středního Labe je tento ke dni 1.7.2008 zveřejněn k připomínkám veřejnosti a uživatelů vody. Pořizovatel Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe tímto umožňuje veřejnosti a uživatelům vody uplatnit připomínky k předloženému návrhu plánu ve lhůtě 6 měsíců ode dne jeho zveřejnění.

9.5.2006

Plánování v oblasti vod

Plánování v oblasti vod navazuje na dlouholetou tradici vodohospodářského plánování, kterou naše země má a na dosud platný směrný vodohospodářský plán. Jde o hlavní nástroj pro jednotné řízení vodní politiky v jednotlivých ucelených povodích.