Czech POINT

Krajský úřad královéhradeckého kraje omezuje svoji činnost pro veřejnost od 12.10.2020 na 5 hodin a 2 dny v týdnu. Úřední hodiny:
  • Pondělí 8:00 - 13:00
  • Středa 11:00 - 16:00

Musíte-li vstupovat do vnitřních prostor, pak vstupujte s ochrannými prostředky dýchacích cest a dezinfikujte si ruce.

3.10.2012

Informace o ukončení vydávání „Výpisů z registru ekonomických subjektů“

Dnem 30.9.2012 přestane Český statistický úřad (ČSÚ) vydávat „Výpisy z registru ekonomických subjektů“ v tištěné podobě. Prokazování existence (právní subjektivity) právnické osoby, podnikající fyzické osoby či orgánu veřejné moci vč. přiděleného identifikačního čísla přebírá od 1. října 2012 výhradně registr osob (ROS), který je součástí soustavy základních registrů.

20.8.2008

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. CzechPoint je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde každý může získat informace o údajích, které o něm vede stát v centrálních registrech, a kde bude moci také učinit jakékoliv podání ke státu. Tato služba není určena k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru.