Aktuality - sociální oblast

Portál sociálních služeb Královéhradeckého kraje

Portál sociálních služeb přináší souhrnné informace pro občany, kteří hledají vhodnou sociální službu a ucelený přehled informací pro poskytovatele sociálních služeb. Adresa portálu je http://socialnisluzby.kr-kralovehradecky.cz.

Hledáte sociální službu - využijte informace pro zájemce o sociální služby

Poskytujete sociální služby - využijte informace pro poskytovatele sociálních služeb

Průvodce systémem pro pěstouny a žadatele o pěstounskou péči na přechodnou dobu

Portál pro podporu orgánu sociálně-právní ochrany dětí KÚ Královéhradeckého kraje najdete na adrese:
http://ospod.kr-kralovehradecky.cz

Katalog sociálních služeb

Je určen široké veřejnosti, zejména potencionálním uživatelům sociálních služeb, rodinným příslušníkům, osobám blízkým, ale také může být přínosem pro odborné pracovníky na obcích, kraji či pro poskytovatele sociálních služeb. Především odborní pracovníci mohou katalog využít jako nástroj pro poskytnutí kvalitního základního sociálního poradenství potencionálním uživatelům služeb. https://socialnisluzbykhk.cz/

AKTUÁLNÍ INFORMACE