Mapový portál Královéhradeckého kraje

      | Mapa stránek |

Interaktivní mapy krajeProjektyProtipovodňová ochrana

Protipovodňová ochrana

16.5.2011 13:20

LABEL - zpracování podkladů pro tvorbu map povodňových rizik a map ohrožení pro území povodí řeky Orlice

V rámci projektu LABEL byly v roce 2011 zpracovány podklady pro tvorbu map povodňových rizik a map ohrožení pro území povodí řeky Orlice v Královéhradeckém kraji je zajištěno zpracování podkladů pro tvorbu map ohrožení a map rizik na základě požadavků směrnice Evropského parlamentu a rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik..

Zobrazit projekt (nové okno)

LABEL

16.5.2011 13:16

Koncepce protipovodňové ochrany Královéhradeckého kraje

Vzhledem ke stále častěji se opakujícím povodním a vzhledem k nedostatečné ochraně území Královéhradeckého kraje, byla v letch 2007-2009 zpracována: Koncepce protipovodňové ochrany Královéhradeckého kraje..

Zobrazit projekt (nové okno)

Koncepce protipovodňové ochrany Královéhradeckého kraje

22.6.2009 16:59

Editor dat povodňového plánu

Internetová databáze povodňových plánů, povodňových komisí, důležitých organizací a objektů povodňového plánu, pro autorizované uživatele možnost  editace těchto údajů.

Zobrazit projekt (nové okno)

Editor dat povodňového plánu

2.6.2009 8:28

Digitální povodňový plán

Digitální povodňový plán Královéhradeckého kraje. Potvrzení o souladu s Povodňovýn plánem České republiky vydáno: Ministerstvo ŽP dne 22.12. 2004 pod zn. 4061/OOV/004.

Zobrazit projekt (nové okno)

Digitální povodňový plán

16.8.2005 0:00

ELLA - Atlas Labe na území Královéhradeckého kraje

V roce 2005 byl spuštěn pilotní projekt ELLA - Atlas Labe
Cíle projektu: Nástroji územního plánování předcházet ničivým následkům povodní, posoudit ÚPD obcí s důrazem na rozvojové lokality, zpřístupnit uživatelům výkresy územních plánů obcí, doplnit tato data o údaje poskytované databází iLAS .

Zobrazit projekt (nové okno)

ELLA - Atlas Labe na území Královéhradeckého kraje

Kontakty

Schematická mapka Hradce Králové

Pivovarské nám. 1245
500 03 Hradec Králové

Telefon:
+420 495 817 111
E-mail:
gis@kr-kralovehradecky.cz