Mapový portál Královéhradeckého kraje

      | Mapa stránek |

Interaktivní mapy krajeDokumenty, informaceAktuality

Aktuality

25.6.2009 14:46

Nabídka barevných ortofotomap s rozlišením 20cm/pixel

Královéhradecký kraj zakoupil od firmy GEODIS barevné ortofotomapy s rozlišením 20 cm/pixel pro celé území Královéhradeckého kraje a licence umožňuje užívání těchto dat dalšími subjekty.

Publikoval: Jiří Holas

Celý článek

25.6.2009 14:46

Pasport územně plánovací dokumentace obcí

V menu projekty je nově k dispozici přepracovaný a rozšířený Pasport územně plánovací dokumentace obcí.

Celý článek

25.6.2009 14:46

Územní plány velkých územních celků

V menu projekty jsou nově k dispozici Územní plány velkých územních celků.

Celý článek

25.6.2009 14:46

Pilotní projekt JDTM prodloužen a rozšířen

Pilotní projekt Jednotné digitální technické mapy Královéhradeckého kraje prodloužen do konce roku 2007 a rozšířen na celé území kraje.

Celý článek

25.6.2009 14:46

Rozšíření projektu ELLA - Atlas Labe

Projekt ELLA - Atlas Labe byl rozšířen o hodnocení souladu rozvojových lokalit navrhovaných v ÚPD obcí se záplavovým územím stoleté vody..

Publikoval: Jiří Holas

Celý článek

25.6.2009 14:46

Nový portál cestovního ruchu

Na stránkách Královéhradeckého kraje spuštěn nový portál cestovního ruchu.

Publikoval: Jiří Holas

Celý článek

25.6.2009 14:46

Den GIS v Královéhradeckém kraji

Dne 16. listopadu proběhla v budově krajského úřadu konference „Den GIS 2005“. Konference se zúčastnili zástupci obcí, stavebních úřadů a dalších organizací Královéhradeckého kraje. Účastníci se seznámili nejen s projekty GIS Královéhradeckého kraje, ale i s projekty a daty z různých oblastí veřejné správy v rámci celé České republiky. .

Celý článek

25.6.2009 14:47

Den GIS

Královéhradecký kraj pod záštitou ředitelky Krajského úřadu Královéhradeckého kraje pořádá výstavu, seminář a workshop k celosvětovému "Dni GIS". Výstava s tématikou GIS se uskuteční ve vstupních prostorách krajského úřadu ve dnech 14 -18. listopadu 2005. Seminář pro zástupce obcí, stavebních úřadů a zaměstnanců kraje proběhne dne 16. listopadu 2005..

Publikoval: Jiří Holas

Celý článek

25.6.2009 14:47

Anglická a německá mutace Atlasu Labe na území Královéhradeckého kraje

Na stránkách Královéhradeckého kraje spuštěna anglická a německá mutace pilotního projektu ELLA - Atlas Labe na území Královéhradeckého kraje.

Publikoval: Jiří Holas

Celý článek

25.6.2009 14:47

Informační systém TourAtlas v novém šatě

Byla zprovozněna inovovaná verze informačního systému pro cestovní ruch TourAtlas.

Publikoval: Jiří Holas

Celý článek

Kontakty

Schematická mapka Hradce Králové

Pivovarské nám. 1245
500 03 Hradec Králové

Telefon:
+420 495 817 111
E-mail:
gis@kr-kralovehradecky.cz