Mapový portál Královéhradeckého kraje

      | Mapa stránek |

Interaktivní mapy krajeMapy krajeŽivotní prostředí, zemědělství

Životní prostředí, zemědělství

Projekty z oblasti životního prostředí

  • Plán rozvoje vodovodů a kananalizací
  • Koncepce ochrany přírody a krajiny

30.10.2015 12:35

Ochrana přírody

Evropsky významné lokality, ptačí oblasti, Zvláště chráněná území, památné stromy, fotodokumentace segmentů krajiny. Ve verzi JAVA si můžete zobrazit celou "Koncepci ochrany přírody a krajiny".

|

Ochrana přírody

5.1.2012 9:46

Odpady

Sběrné dvory a sběrná místa v Královéhradeckém kraji.

|

Odpady

23.3.2011 9:19

Ovzduší

REZZO - Registr emisí a zdrojů znečištění ovzduší, kategorie: velké zdroje znečišťování .

|

Ovzduší

30.5.2009 11:50

Vodní hospodářsví

Ochranná pásma vodních zdrojů, Záplavová území, Hlásné profily, Suché nádrže - poldry, Srážkoměrné stanice, Čistírny odpadních vod, Chráněné oblasti přirozené akumulace vod - CHOPAV, Ochranná pásma lázeňských zdrojů.

|

Vodní hospodářsví

29.5.2009 11:52

Lesy

Lesy v Královéhradeckém kraji, Oblastní plán rozvoje lesa - mapová služba ÚHÚL Brandýs nad Labem.

Zobrazit mapu (JAVA klient)

Lesy

Kontakty

Schematická mapka Hradce Králové

Pivovarské nám. 1245
500 03 Hradec Králové

Telefon:
+420 495 817 111
E-mail:
gis@kr-kralovehradecky.cz