Rozvoj kraje - aktuální informace

5.12.2018

Pozvánka na semináře

Dotační programy v oblastech sport a tělovýchova a volnočasové aktivity pro rok 2019

29.11.2018

Dotace pro venkovské prodejny - seminář

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo vyhlášení dotačního programu na podporu zachování provozu prodejen na venkově. Lhůta pro podávání žádostí o dotaci je od 3.12.2018 do 7.1.2019. Dotační program bude představen na semináři, který se uskuteční v pátek 7.12. od 10 do 12 hodin v budově KÚ, zasedací místnost P1.906 (Albrechta z Valdštejna).

29.11.2018

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje národní dotace na na podporu rozvoje obcí a měst

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje s účinností ke dni 21. listopadu 2018 výzvy k předkládání žádostí do programu Podpora rozvoje regionů 2019+ v podprogramech Podpora obnovy a rozvoje venkova, Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli a Podpora obcí s více než 10 000 obyvateli Kromě dotačních programů, jejichž důležitost prověřil čas, ministerstvo přichází i s mnoha novinkami. Obce do tisíce obyvatel mohou například nově žádat o příspěvky na dostupnost veřejných služeb. Nově mohou o dotace žádat i obce do deseti tisíc obyvatel, a to na obnovu místních komunikací a na obnovu sportovní infrastruktury, a obce nad deset tisíc obyvatel, vyjma statutárních měst, na obnovu místních komunikací. Připraveny jsou celkově dvě miliardy korun.

16.11.2018

Veletrh dotačních příležitostí

Dne 6. prosince 2018 se v sále č. 906 (Albrechta z Valdštejna) uskuteční od 9 do 15 hodin Veletrh dotačních příležitostí. Podrobné informace naleznete zde.