Královéhradecký kraj

13. 11. 2014

SEA stanovisko k návrhu územního plánu Hostinné

Stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí územně plánovací dokumentace; Návrh územního plánu Hostinné; podle § 22 písm. e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon EIA) ; zveřejnění informace ve smyslu ustanovení § 16 odst. 3 písm. c) zákona EIA

Publikoval: Helena Hyšková

Celý článek

27. 8. 2014

Zahájení zjišťovacího řízení záměru „Naleptávání pryžových kroužků – Třebechovice pod Orebem"

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – zahájení zjišťovacího řízení záměru „Naleptávání pryžových kroužků – Třebechovice pod Orebem" zařazeného v kategorii II, bod 4.2 přílohy č. 1 zákona; zveřejnění dle ustanovení § 16 odst. 3 písm. c) zákona.

Publikoval: Richard Veselý

Zveřejněno do: 17.09.2014

Celý článek

18. 6. 2014

Zveřejnění informace o konání veřejného projednání posudku o vlivech záměru "Dobývací prostor Dolní Olešnice" na životní prostředí

Zveřejnění informace o konání veřejného projednání dokumentace a současně posudku na dokumentaci o vlivech záměru "Dobývací prostor Dolní Olešnice" podle § 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Publikoval: Helena Hyšková

Celý článek

7. 5. 2014

SEA stanovisko k Návrhu územního plánu Potštejn

SEA stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí územně plánovací dokumentace; Návrh územního plánu Potštejn; podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon EIA) ; zveřejnění informace ve smylsu ustanovení § 16 odst. 3 písm. c) zákona EIA

Publikoval: Helena Hyšková

Celý článek

27. 6. 2013

Zveřejnění informace o ZZŘ k záměru "Nová linka SPUR - TANEX Jaroměř"

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení k oznámení záměru podle zákona.

Publikoval: Helena Hyšková

Celý článek

22. 2. 2013

Předání závěru a závěr zjišťovacího řízení k záměru „Čerpací stanice LPH – HELI CZECH s.r.o.“

Předání závěru a závěr zjišťovacího řízení k záměru „Čerpací stanice LPH – HELI CZECH s.r.o.“ podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Publikoval: Martina Poláková

Zveřejněno do: 11.03.2013

Celý článek

17. 1. 2013

Zveřejnění dokumentace záměru "Změna koncese na těžbu melafyru z ložiska Rybnica Leśna" - mezistátní posuzování

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"); zveřejnění informace o mezistátním posuzování dokumentace záměru "Změna koncese na těžbu melafyru z ložiska Rybnica Leśna"; zveřejnění informace ve smyslu ustanovení § 16 odst. 3 písm. c) zákona

Publikoval: Helena Hyšková

Celý článek

19. 9. 2012

SEA stanovisko k Návrhu územního plánu Volanice

SEA stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí územně plánovací dokumentace; Návrh územního plánu Volanice; podle § 22 písm. e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon EIA) ; zveřejnění informace ve smyslu ustanovení § 16 odst. 3 písm. c) zákona EIA

Publikoval: Helena Hyšková

Celý článek

6. 9. 2012

Zveřejnění informace o informačním listu záměru "Těžba a zpracování rubaniny z ložiska melafyru Tlumaczów Gardzien a doprava hotových výrobků"

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – zveřejnění informace o informačním listu záměru "Těžba a zpracování rubaniny z ložiska melafyru Tlumaczów Gardzien a doprava hotových výrobků"podle zákona

Publikoval: Helena Hyšková

Celý článek

21. 12. 2011

Předání závěru a závěr zjišťovacího řízení k záměru: INF CAMPING HORNÍ BRUSNICE

krátký popis

Publikoval: Pavla Tomášková

Zveřejněno do: 15.01.2012

Celý článek