Přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO

Ve snaze lépe se orientovat v problematice přezkoumání hospodaření jsme pro Vás připravili metodickou pomůcku rozdělenou do několika oblastí. Jde o přehled nejzákladnějších informací, povinností a dokumentů, týkající se přezkoumání hospodaření, který je průběžně doplňován a aktualizován. Nejedná se však o kompletní výčet všeh povinností, zákonů, vyhlášek a jiných dokumentů, které jsou s přezkoumáním hospodaření spojeny.

Dále se zde snážíme zveřejňovat informace, se kterými se při přezkoumání hospodaření setkáváme, a jejichž zveřejnění by mohlo některým z vás pomoci při předcházení případných problémů.

Součástí metodické pomůcky jsou také vzory některých dokumentů, které nejsou závazné, ale jsou zde uvedeny jako jedna z možných variant.

Přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí je prováděno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.

Náměty na případné doplnění zasílejte na email: rpavlicek@kr-kralovehradecky.cz

(Ing. Roman Pavlíček tel.: 736 521 916).

Nejnovější vložené materiály:

(poslední aktualizace k 13. 11. 2018)

 • Přehled termínů přezkoumání hospodaření za rok 2018 platný k 13.11.2018 - umístěno v sekci "Termíny kontrol, kontakty"
   
 • Metodické doporučení MV ČR č. 6.2 - Správa obce v době mezi konáním voleb do zastupitelstva obce a zvolením nových obecních orgánů (včetně pravidel pro svolání ustanovujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce) - umístěno v sekci "Legislativa" - Metodická doporučení, Zprávy MF ČR
   
 • Metodický pokyn CHJ č. 7 MF ČR - Řízení rizik spojených s hospodařením obce - umístěno v sekci "Legislativa" - Metodická doporučení, Zprávy MF ČR
   
 • Zprávy MF - číslo 4/2018 - umístěno v sekci "Legislativa" - Metodická doporučení, Zprávy MF ČR
   
 • Informace o Nařízení vlády č. 202/2018 Sb., ze dne 4.9.2018, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, účinnost nového nařízení  od 1. 1. 2019 - umístěno v sekci "Legislativa" - Zákony, vyhlášky a ostatní
   
 • Přehled nejčastějších pochybení zjištěných při přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO za rok 2017 - umístěno v sekci "Základní informace"
 • Metodické doporučení MV ČR č. 13 - Obecní úřad - umístěno v sekci "Legislativa" - Metodické doporučení
   
 • Shrnutí zásadních důsledků nové právní úpravy právních poměrů a odměňování členů zastupitelstev obcí - umístěno v sekci "Legislativa"
   
 • Odkaz na metodické materiály Ministerstva pro místní rozvoj ČR k VZMR - umístěno v sekci "Legislativa"
   
 • Metodické doporučení MV ČR č. 5.4 - Nová právní úprava odměňování a ostatních souvisejících nároků a peněžitých plnění členů zastupitelstev územních samosprávných celků, jež reaguje na novou právní úpravu účinnou od 1. ledna 2018 - umístěno v sekci "Legislativa"