Doprava a silniční hospodářství

Odbor dopravy a silničního hospodářství je tvořen ze tři oddělení, které vykonávají svoji činnost v oblastech dopravní obslužnosti, dopravy a silničního hospodářství.
Vedoucí odboru:
Ing. Tomáš Jurček, tjurcek@kr-kralovehradecky.cz ,  495 817 630
Více informací o činnosti oddělení  najdete v článku: Činnosti oddělení Odboru dopravy a silničního hospodářství

Aktuální informace z oblasti dopravy a silničního hospodářství

30.11.2016

Informační dokument

Pro přípravu a zkoušky učitelů výuky a výcviku v řízení motorových vozidel - 2017

4.12.2011

Zkušební řád.

Zkušební řád pro zkoušky z odborné způsobilosti dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě a Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č.1071/2009 ve znění pozdějších předpisů