Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadDoprava

Doprava

Aktuální informace z oblasti dopravy a silničního hospodářství


21. 11. 2017

Termíny zkoušek odborné způsobilosti k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby - 2018

Zkoušky se uskuteční v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Regocentrum Nový pivovar, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové v počítačové učebně (místnost N1.22)

Publikoval: Iva Bažantová

Celý článek

3. 2. 2017

Odborný seminář pracovníků silničních správních úřadů obcí s rozšířenou působností Královéhradeckého kraje

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, připravil jednodenní odborný seminář pracovníků silničních správních úřadů obcí s rozšířenou působností Královéhradeckého kraje.

Publikoval: Luděk Firich

Celý článek

11. 1. 2017

Termíny zkoušek odborné způsobilosti k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby - 2017

Zkoušky se uskuteční v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Regocentrum Nový pivovar, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové v počítačové učebně (místnost N1.22)

Publikoval: Marcela Konečná

Celý článek

30. 11. 2016

Informační dokument

Pro přípravu a zkoušky učitelů výuky a výcviku v řízení motorových vozidel - 2017

Publikoval: Luboš Golitko

Celý článek

23. 3. 2015

Akční plán protihlukových opatření pro hlavní pozemní komunikace ve vlastnictví Královéhradeckého kraje- NÁVRH

Krajský úřad Královéhradeckého kraje na základě ustanovení § 81c písm. b) zákona č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Akční plán protihlukových opatření pro hlavní pozemní komunikace ve vlastnictví Královéhradeckého kraje - NÁVRH.

Publikoval: Pavla Klodová

Celý článek

27. 1. 2015

Akreditovaná školící střediska

Seznam akreditovaných školících středisek (aktualizováno 8.1.2016)

Publikoval: Luboš Golitko

Celý článek

16. 4. 2013

"TAXI novela"

Dne 1. 5. 2013 vstoupí v platnost novela zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě ve znění pozdějších předpisů, tzv. TAXI novela. Na stránkách Ministerstva dopravy najdete doporučení týkající se taxislužby a příležitostné osobní dopravy.

Publikoval: odbor dopravy

Celý článek

16. 4. 2013

TRANSFORMACE živností do 31. 5. 2013

Nejpozději do pátku 31. 5. 2013, musí všichni držitelé koncese "silniční motorová doprava", kteří si nadále chtějí zachovat koncesi pro velká vozidla, požádat kterýkoliv obecní živnostenský úřad o změnu rozsahu předmětu podnikání (platí i pro dopravce, kteří mají živnost přerušenou).

Publikoval: odbor dopravy

Celý článek

14. 2. 2013

Základní informace pro uplatnění žákovského jízdného

Žáci škol ČR do věku 15 let se přepravují za zlevněné jízdné, max.za 37,5% plného (obyčejného)jízdného uplatněného dopravcem s platností od 1.9.2004.
Žáci škol ČR do věku od 15 let do 26 let se přepravují za zlevněné jízdné, max.za 75% plného (obyčejného) jízdného uplatněného dopravcem s platností od 1.9.2004.

Publikoval: Firich Luděk

Celý článek