Mapový portál Královéhradeckého kraje

      | Mapa stránek |

Interaktivní mapy krajeDokumenty, informaceAktuality

Jednotná digitální technická mapa Královéhradeckého kraje

20.4.2005 0:00

V kongresovém centru Aldis uspořádal dne 20.4. 2005 Krajský úřad Královéhradeckého kraje seminář "Jednotná digitální technická mapa Královéhradeckého kraje" pro zástupce stavebních úřadů, měst a obcí kraje.


V kongresovém centru Aldis uspořádal dne 20.4. 2005 Krajský úřad Královéhradeckého kraje seminář "Jednotná digitální technická mapa Královéhradeckého kraje" pro zástupce stavebních úřadů, měst a obcí kraje.

Semináře se zúčastnili zástupci 80 měst a obcí kraje. Účelem semináře bylo seznámit přítomné s projektem Jednotné digitální technické mapy Královéhradeckého kraje a zjistit zájem obcí o vstup Královéhradeckého kraje a obcí kraje do tohoto projektu.

Prezentace - PowerPoint jako html Prezentace - Projekt jednotné digitální mapy Královéhedeckého kraje

zveřejněno dne: 31. 5. 2005   

CÍLE PROJEKTU

 • zprostředkování mapových zdrojů JDTM pro všechny obce Královéhradeckého kraje
 • on-line přístup k aktuálnímu stavu JDTM pro všechny subjekty prostřednictvím Web portálu
 • spolupráce obcí, krajského úřadu a správců sítí v oblasti tvorby a správy grafických dat
 • šírší a efektivnější využití pořízených dat a jejich pravidelná aktualizace

CO OBSAHUJE DIGITÁLNÍ TECHNICKÁ MAPA - DTM

 1. Účelová mapa povrchové situace - ÚMPS

  • domy
  • povrchové znaky inž. sítí
  • ploty
  • hranice zpevněných ploch
  • sloupy
  • dopravní značky
  • čísla popisná

 2. Inženýrské sítě

  • elektro
  • plyn
  • telekomunikační sítě
  • voda a kanalizace
  • veřejné osvětlení,rozhlas, datové sítě

PŘÍNOSY PRO JEDNOTLIVÉ SUBJEKTY

Obce Královehradeckého kraje

 • on-line přístup k datům JDTM
 • podklady pro územně plánovací dokumentaci
 • podklady pro vlastní investiční činnost
 • informace pro podporu vlastní činnosti – správa majetku, rozvoj infrastruktury územně plánovací dokumentace, pasporty aj.
 • dokumentační zajištění provozu vlastních inž. sití
 • přístup k dalším datům zprostředkovaných Královéhradeckým krajem – ortofotomapy, katastrální mapy, územní plány, projekty

Správci inženýrských sítí

 • on-line přístup k datům JDTM
 • zajištění podílu na financování provozu a rozvoje JDTM
 • zajištění informací o změnách pro aktualizaci dat JDTM od obci a měst pod metodickým vedením Krajského úřadu

Krajský úřad

 • on-line přístup k datům JDTM
 • informace pro podporu vlastní činnosti – územně plánovací dokumentace, integrovaný záchranný systém, správa majetku, pasporty aj.
 • zprostředkování JDTM pro obce Královéhradeckého kraje
 • zastřešení spolupráce KrÚ – obce – správci inž. sítí

Autor: Jiří Holas