Mapový portál Královéhradeckého kraje

      | Mapa stránek |

Interaktivní mapy krajeProjektyŽivotní prostředí

Koncepce ochrany přírody a krajiny

10.3.2005 0:00

Cílem zadané studie je zpracování Koncepce ochrany přírody Královéhradeckého kraje. Řešená studie na základě dostupných podkladů a provedených analýz, komplexně zhodnotí současný stav přírodních složek v kraji. Součástí výstupu jsou analýzy a specifikace nástrojů (organizačních a finančních apod.) nutných pro dosažení a trvalé udržení stanovených cílů.

Název úkolu: Koncepce ochrany přírody a krajiny Královéhradeckého kraje
Pořizovatel:   Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
Řešitel Ing. Miloslav Šindlar
konzultační a projekční kancelář
v oboru revitalizace říčních systémů
533 22 Býšť 71

Zpracovaná "Koncepce ochrany přírody a krajiny Královéhradeckého kraje" navazuje svým zpracováním na Státní program ochrany přírody a krajiny České republiky přijatý usnesením vlády České republiky č. 415 z roku 1998, na Národní rozvojový plán schválený usnesením vlády č.1272/2002, na stávající koncepční a rozvojové materiály zpracované pro Královéhradecký kraj.

Mapová část

Upozornění: Všechny mapy se zobrazí v novém okně!

Vodní ekosystémy

Vodní ekosystémy - návrhy

Lesní ekosystémy

Lesní ekosystémy - návrhy

Zemědělské ekosystémy

Zemědělské ekosystémy - návrh

Vývoj krajiny, současný stav, ochrana krajinného rázu, stav přírodních parků

Zvláště chráněná území, památné stromy

Zvláště chráněná území, památné stromy - návrh

Chráněné druhy rostlin a živočichů

Invazní druhy rostlin

Územní systém ekologické stability

Cestovní ruch a rekreace

Fotodokumentace segmentů krajiny

Ptačí oblasti

Evropsky významné lokality

Textová část

pdf Koncepce ochrany přírody a krajiny (pdf, 1396 kB, 22.6.2009 14:06)
Textová část

Autor: Jiří Holas

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Příloha č. 10 Naučné stezky na území Královéhradeckého kraje pdf 45 kB 22.6.2009
Příloha č. 9 Cestovní ruch a rekreace na území Královéhradeckého kraje pdf 354 kB 22.6.2009
Příloha č. 8 VKP na území Královéhradeckého kraje (AOPK ČR 2003) xls 120 kB 22.6.2009
Příloha č. 7 Botanika na území Královéhradeckého kraje pdf 427 kB 22.6.2009
Příloha č. 6 Fauna na území Královéhradeckého kraje pdf 1575 kB 22.6.2009
Příloha č. 5 Vývoj krajiny regionu severovýchodních Čech pdf 333 kB 22.6.2009
Příloha č. 4 Metody regulace invazních druhů rostlin pdf 163 kB 22.6.2009
Příloha č. 3 Přírodní parky na území Královéhradeckého kraje pdf 300 kB 22.6.2009
Příloha č. 2 Památné stromy na území Královéhradeckého kraje (AOPK ČR 2003) xls 461 kB 22.6.2009
Příloha č. 1 Maploplošná zvláště chráněná území na území Královéhradeckého kraje pdf 2373 kB 22.6.2009
Textová část krajského plánu ÚSES - návrh pdf 1148 kB 15.9.2010