Požadavky poskytovatelů zdravotních služeb na dodávku OPP v souvislosti s COVID-19

21. 3. 2020

Požadavky poskytovatelů zdravotních služeb poskytujících péči na území Královéhradeckého kraje na dodávku OPP v souvislosti s COVID-19 pro pracovníky v přímém kontaktu s pacienty

Ministerstvo zdravotnictví ČR zajišťuje centrální nákup respirátorů FFP2 a FFP3.

Po obdržení dodávky z MZ ČR bude Královéhradecký kraj distribuovat OPP (respirátory FFP2 / FFP 3). Způsob a forma distribuce bude uveřejněna na webu kraje.

SLEDUJTE PROSÍM WEBOVÉ STRÁNKY!!!

Pokud poskytuje subjekt/poskytovatel služby ve více územích obcí s rozšířanou působností (dále jen ORP), vyplňuje formulář za každé území ORP samostatně, vč. kapacit a požadavků.

Pokud poskytuje subjekt/poskytovatel služby ve více oborech a formách zdravotní péče, vyplňuje formulář za každý obor a formu samostatně, vč. kapacit a požadavků.

S ohledem na skutečnost, že nevíme, jaké další ochranné prostředky budou dostupné, dovolujeme si vás požádat o uvedení požadovaného množství dalších OOP. Pokud by je měl kraj k dispozici budou následně přerozdělovány i tyto.

Vaše požadavky, prosíme, zadávejte do formuláře bezodkladně, nejpozději však do pátku 20.3.2020 do 24:00 hodin.
Po uvedeném datu předpokládáme, že bude spuštěna další vlna sběru dat, pravděpodobně v pondělí 23.3.2020. Další informace budou průběžně uveřejňovány na webu kraje.

Sběr dat v tomto kole byl již ukončen.