Ucelená politika samosprávy Královéhradeckého kraje o vodě

6. 12. 2019

Ucelená Politika Královéhradeckého kraje o vodě byla zpracována pro potřeby rozhodovacích procesů Královéhradeckého kraje v otázkách, týkajících se záležitostí vodního hospodářství na území kraje v rámci jeho samostatné působnosti. Její použití bude zejména při tvorbě zásad územního rozvoje, pořizování plánu rozvoje vodovodů a kanalizací, dotační politiky či procesu plánování v oblasti vod. Jedná se svým způsobem o ojedinělý odborný materiál, který vychází z programového prohlášení Rady Královéhradeckého kraje.

Soubory ke stažení