Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021+

6. 12. 2019

V aktivitě Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021+ byla vytvořena propracovaná a široce zaměřená „hlavní“ strategie rozvoje Královéhradeckého kraje, která vytyčuje zásadní směry v území tak, aby byl region připraven na další ekonomický, demografický a politický vývoj v širším územním kontextu. Tato strategie slouží jako pevný rámec pro další dílčí tematické rozvojové dokumenty.

Soubory ke stažení