Grantové schéma na podporu medializace Královéhradeckého kraje prostřednictvím propagačních a informačních kampaní

3. 11. 2004 Autor: Roman Klíma

V rámci grantového schématu budou podporovány komplexní marketingové kampaně, které účinně prezentují a propagují turistickou nabídku definovaného turistického území. Komplexní marketingová kampaň musí obsahovat více různorodých propagačních a prezentačních aktivit, které budou společně naplňovat marketingovou strategii subjektu.

Název: Grantové schéma na podporu medializace Královéhradeckého kraje prostřednictvím propagačních a informačních kampaní
Program: SROP
Priorita programu: 4 - Rozvoj cestovního ruchu
Opatření priority: 4.1 - Rozvoj služeb pro cestovní ruch (dále jen "4.1")
Podopatření priority: 4.1.2 - Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu

Soubory ke stažení