Mapový portál Královéhradeckého kraje

      | Mapa stránek |

Interaktivní mapy krajeMapy krajeZdravotnictví a sociální péče

Mapování bariér, jako podpora sociální integrace

23.3.2007 10:23

Architektonické a orientační bariéry u veřejných staveb v Královéhradeckém kraji

Zobrazit mapu v novém okně

Místo realizace:
Vybrané obce (35) II. a III. stupně na území Královéhradeckého kraje

Realizátor projektu:
Centrum pro zdravotně postižené Královéhradeckého kraje - www.czphk.cz

Posláním projektu je iniciovat tvorbu místních partnerství za účelem podpory sociální integrace osob se zdravotním postižením. Prostředkem by měly být prvotní impulzy k systematickému řešení problematiky odstraňování architektonických a orientačních bariér, což v konkrétních případech umožní zdravotně postiženým spoluobčanům faktický přístup k okolní společnosti.

Projekt tvoří dvě vzájemně se prolínající linie:

 1. Tvorba metodiky a následné zmapování architektonických a orientačních bariér u veřejných staveb ve všech obcích Královéhradeckého kraje s pověřeným Obecním úřadem
 2. Provázání problematiky odstraňování těchto bariér s procesy komunitního plánování na lokální a regionální úrovni s cílem podpory místního partnerství.

Cílovým klientem projektu jsou občané se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje, kteří jsou ohroženi sociální exkluzí v důsledku nedostatečného řešení přístupnosti veřejných budov a dalších staveb občanského vybavení. Dále obce II. a III. stupně v Královéhradeckém kraji, příp. další veřejné instituce, které získají informaci o existujících bariérách spolu s doporučeními, jak neodpovídající stav řešit.

 

V mapě najdete:

 • Objekty s bezbariérovým vstupem
 • Přechody bezbariérové

 Referenční mapová a polohopisná témata

 • Hranice území Královéhradeckého kraje - propojení s ePUSOU   info
 • Hranice okresů - propojení s ePUSOU   info
 • Hranice správních obvodů obcí - propojení s ePUSOU   info
 • Hranice katastrálních území   info
 • Definiční body stavebních objektů (čísla popisná)   info
 • Parcely - hranice pozemků   info
 • Parcely - dle druhu pozemků   info
 • Rastrová katastrální mapa   info
 • Rastrová mapa bývalého pozemkového katastru   info
 • Rastrová mapa 1 : 800 000 (GEODÉZIE ČS a.s.)   info
 • Rastrová mapa 1 : 400 000 (GEODÉZIE ČS a.s.)   info
 • Rastrová mapa 1 : 200 000 (GEODÉZIE ČS a.s.)   info
 • Rastrová mapa 1 : 50 000 (GEODÉZIE ČS a.s.)   info
 • Rastrová mapa 1 : 10 000 (Český úřad zeměměřičský a katastrální)   info
 • Barevná ortofotomapa - 1 pixel = 20 cm (GEODIS Brno spol. s.r.o., stav 2008)   info

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Autor: Jiří Holas