15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
10.09.2018 - 13:28:59

82. hlasování, návrh

Změna podmínek čerpání dotace dle smlouvy č. DS2017/02342 - Kanalizace Hlušice - 2. etapa
Materiál č. ZK/N 10622
(usnesení č. 15/64)


Návrh byl přijat
Přítomno: 40Pro: 40Proti: 0Zdržel se: 0

ODS
Ivan Adamec:Pro Martin Červíček:Pro Jana Drejslová:Pro
Václav Řehoř:Nehlasoval Oldřich Vlasák:Nehlasoval
ČSSD
Miroslav Antl:Pro Jan Birke:Pro Josef Dvořák:Pro
Pavel Hečko:Pro Jiří Štěpán:Pro Edita Vaňková:Pro
TOP 09
Aleš Cabicar:Pro Leoš Heger:Pro Milan Sommer:Pro
Zdeněk Švorc:Pro
Koalice pro KHK
Pavel Bělobrádek:nepřít. Vladimír Derner:Pro Zdeněk Fink:Pro
Karel Klíma:Pro Anna Maclová:Pro
STAN+VČ
Martina Berdychová:Pro Rudolf Cogan:Pro Dana Kracíková:Pro
Jan Sobotka:Pro
ANO 2011
Jana Berkovcová:Pro Stanislav Friedrich:Pro Ivana Hantschová:Pro
Jan Jarolím:Pro Jiří Kálal:Pro Miroslav Kodydek:Nehlasoval
Petr Koleta:Pro Jaroslav Kostelníček:nepřít. Eva Matyášová:Pro
Jindřich Outlý:Pro Zdeněk Praus:Pro Petr Sadovský:Pro
Monika Štayrová:Pro
KSČM
Josef Lukášek:Pro Zdeněk Ondráček:Pro Otakar Ruml:Pro
Táňa Šormová:Pro
SPD + SPO
Miroslav Matějka:Pro Jiří Morávek:Pro
Piráti+SZ
Martin Hanousek:Pro Martin Jiránek:Pro