15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
10.09.2018 - 12:47:39

65. hlasování k bodům č. 57 – 71

Návrh na výkup pozemků p. p. č. 3021/2 a p. p. č. 3018/3 v k. ú. Černíkovice se Z.s.Č. a.s. v rámci projektu "Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice  Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"
Materiál č. ZK/N 10555
(usnesení č. 15/55)


Návrh byl přijat
Přítomno: 40Pro: 40Proti: 0Zdržel se: 0

ODS
Ivan Adamec:Pro Martin Červíček:Pro Jana Drejslová:Pro
Václav Řehoř:Pro Oldřich Vlasák:Nehlasoval
ČSSD
Miroslav Antl:Pro Jan Birke:Pro Josef Dvořák:Pro
Pavel Hečko:Pro Jiří Štěpán:Pro Edita Vaňková:Pro
TOP 09
Aleš Cabicar:Pro Leoš Heger:Pro Milan Sommer:Pro
Zdeněk Švorc:Pro
Koalice pro KHK
Pavel Bělobrádek:nepřít. Vladimír Derner:Pro Zdeněk Fink:Pro
Karel Klíma:Pro Anna Maclová:Pro
STAN+VČ
Martina Berdychová:Nehlasoval Rudolf Cogan:Pro Dana Kracíková:Pro
Jan Sobotka:Pro
ANO 2011
Jana Berkovcová:Pro Stanislav Friedrich:Pro Ivana Hantschová:Pro
Jan Jarolím:Pro Jiří Kálal:Pro Miroslav Kodydek:Pro
Petr Koleta:Nehlasoval Jaroslav Kostelníček:nepřít. Eva Matyášová:Pro
Jindřich Outlý:Pro Zdeněk Praus:Pro Petr Sadovský:Pro
Monika Štayrová:Pro
KSČM
Josef Lukášek:Pro Zdeněk Ondráček:Pro Otakar Ruml:Pro
Táňa Šormová:Pro
SPD + SPO
Miroslav Matějka:Pro Jiří Morávek:Pro
Piráti+SZ
Martin Hanousek:Pro Martin Jiránek:Pro