15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
10.09.2018 - 12:25:13

52. hlasování, návrh

Prominutí odvodu dotace a penále za porušení rozpočtové kázně
Materiál č. ZK/N 10521
(usnesení č. 15/43)


Návrh byl přijat
Přítomno: 33Pro: 29Proti: 0Zdržel se: 4

ODS
Ivan Adamec:Nehlasoval Martin Červíček:Nehlasoval Jana Drejslová:Pro
Václav Řehoř:Pro Oldřich Vlasák:Pro
ČSSD
Miroslav Antl:Pro Jan Birke:Nehlasoval Josef Dvořák:Nehlasoval
Pavel Hečko:Pro Jiří Štěpán:Zdržel se Edita Vaňková:Pro
TOP 09
Aleš Cabicar:Pro Leoš Heger:Pro Milan Sommer:Pro
Zdeněk Švorc:Zdržel se
Koalice pro KHK
Pavel Bělobrádek:nepřít. Vladimír Derner:Pro Zdeněk Fink:Nehlasoval
Karel Klíma:Pro Anna Maclová:Pro
STAN+VČ
Martina Berdychová:Pro Rudolf Cogan:Pro Dana Kracíková:Pro
Jan Sobotka:Pro
ANO 2011
Jana Berkovcová:Nehlasoval Stanislav Friedrich:Pro Ivana Hantschová:Pro
Jan Jarolím:Pro Jiří Kálal:Pro Miroslav Kodydek:Pro
Petr Koleta:Nehlasoval Jaroslav Kostelníček:nepřít. Eva Matyášová:Pro
Jindřich Outlý:Pro Zdeněk Praus:Nehlasoval Petr Sadovský:Nehlasoval
Monika Štayrová:Pro
KSČM
Josef Lukášek:Pro Zdeněk Ondráček:Pro Otakar Ruml:Pro
Táňa Šormová:Zdržel se
SPD + SPO
Miroslav Matějka:Zdržel se Jiří Morávek:Pro
Piráti+SZ
Martin Hanousek:Nehlasoval Martin Jiránek:Pro