15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
10.09.2018 - 12:12:18

45. hlasování, návrh

Poskytnutí finančního daru obcím, které se umístily na 2. a 3. místě v krajském kole soutěže Vesnice roku 2018
Materiál č. ZK/N 10480
(usnesení č. 15/36)


Návrh byl přijat
Přítomno: 31Pro: 31Proti: 0Zdržel se: 0

ODS
Ivan Adamec:Nehlasoval Martin Červíček:Pro Jana Drejslová:Pro
Václav Řehoř:Pro Oldřich Vlasák:Pro
ČSSD
Miroslav Antl:Pro Jan Birke:Pro Josef Dvořák:Pro
Pavel Hečko:Pro Jiří Štěpán:Pro Edita Vaňková:Pro
TOP 09
Aleš Cabicar:Nehlasoval Leoš Heger:Pro Milan Sommer:Pro
Zdeněk Švorc:Pro
Koalice pro KHK
Pavel Bělobrádek:Pro Vladimír Derner:Pro Zdeněk Fink:Pro
Karel Klíma:Nehlasoval Anna Maclová:Nehlasoval
STAN+VČ
Martina Berdychová:Nehlasoval Rudolf Cogan:Pro Dana Kracíková:Pro
Jan Sobotka:Pro
ANO 2011
Jana Berkovcová:Nehlasoval Stanislav Friedrich:Pro Ivana Hantschová:Pro
Jan Jarolím:Nehlasoval Jiří Kálal:Nehlasoval Miroslav Kodydek:Nehlasoval
Petr Koleta:Pro Jaroslav Kostelníček:nepřít. Eva Matyášová:Pro
Jindřich Outlý:Pro Zdeněk Praus:Nehlasoval Petr Sadovský:Pro
Monika Štayrová:Pro
KSČM
Josef Lukášek:Pro Zdeněk Ondráček:Pro Otakar Ruml:Pro
Táňa Šormová:Nehlasoval
SPD + SPO
Miroslav Matějka:Nehlasoval Jiří Morávek:Pro
Piráti+SZ
Martin Hanousek:Nehlasoval Martin Jiránek:Pro