15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
10.09.2018 - 12:08:30

42. hlasování, návrh

Mimořádný příspěvek Euroregionu Glacensis
Materiál č. ZK/N 10585
(usnesení č. 15/33)


Návrh byl přijat
Přítomno: 33Pro: 31Proti: 0Zdržel se: 2

ODS
Ivan Adamec:Pro Martin Červíček:Pro Jana Drejslová:Pro
Václav Řehoř:Pro Oldřich Vlasák:Pro
ČSSD
Miroslav Antl:Pro Jan Birke:Pro Josef Dvořák:Pro
Pavel Hečko:Pro Jiří Štěpán:Nehlasoval Edita Vaňková:Pro
TOP 09
Aleš Cabicar:Nehlasoval Leoš Heger:Pro Milan Sommer:Pro
Zdeněk Švorc:Pro
Koalice pro KHK
Pavel Bělobrádek:Pro Vladimír Derner:Pro Zdeněk Fink:Pro
Karel Klíma:Nehlasoval Anna Maclová:Nehlasoval
STAN+VČ
Martina Berdychová:Pro Rudolf Cogan:Pro Dana Kracíková:Pro
Jan Sobotka:Pro
ANO 2011
Jana Berkovcová:Nehlasoval Stanislav Friedrich:Pro Ivana Hantschová:Zdržel se
Jan Jarolím:Nehlasoval Jiří Kálal:Nehlasoval Miroslav Kodydek:Nehlasoval
Petr Koleta:Pro Jaroslav Kostelníček:nepřít. Eva Matyášová:Zdržel se
Jindřich Outlý:Pro Zdeněk Praus:Pro Petr Sadovský:Pro
Monika Štayrová:Pro
KSČM
Josef Lukášek:Pro Zdeněk Ondráček:Pro Otakar Ruml:Pro
Táňa Šormová:Nehlasoval
SPD + SPO
Miroslav Matějka:Nehlasoval Jiří Morávek:Pro
Piráti+SZ
Martin Hanousek:Nehlasoval Martin Jiránek:Pro