15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
10.09.2018 - 12:03:00

37. hlasování, protinávrh

Poskytnutí dotací na individuální účel - III.změna rozpočtu 2018
Materiál č. ZK/N 10582


Návrh nebyl přijat
Přítomno: 43Pro: 15Proti: 5Zdržel se: 23

ODS
Ivan Adamec:Zdržel se Martin Červíček:Zdržel se Jana Drejslová:Zdržel se
Václav Řehoř:Pro Oldřich Vlasák:Proti
ČSSD
Miroslav Antl:Zdržel se Jan Birke:Zdržel se Josef Dvořák:Zdržel se
Pavel Hečko:Proti Jiří Štěpán:Zdržel se Edita Vaňková:Zdržel se
TOP 09
Aleš Cabicar:Zdržel se Leoš Heger:Zdržel se Milan Sommer:Zdržel se
Zdeněk Švorc:Nehlasoval
Koalice pro KHK
Pavel Bělobrádek:Zdržel se Vladimír Derner:Zdržel se Zdeněk Fink:Zdržel se
Karel Klíma:Zdržel se Anna Maclová:Zdržel se
STAN+VČ
Martina Berdychová:Zdržel se Rudolf Cogan:Proti Dana Kracíková:Proti
Jan Sobotka:Proti
ANO 2011
Jana Berkovcová:Zdržel se Stanislav Friedrich:Zdržel se Ivana Hantschová:Pro
Jan Jarolím:Pro Jiří Kálal:Pro Miroslav Kodydek:Pro
Petr Koleta:Pro Jaroslav Kostelníček:nepřít. Eva Matyášová:Pro
Jindřich Outlý:Zdržel se Zdeněk Praus:Pro Petr Sadovský:Zdržel se
Monika Štayrová:Zdržel se
KSČM
Josef Lukášek:Pro Zdeněk Ondráček:Pro Otakar Ruml:Pro
Táňa Šormová:Zdržel se
SPD + SPO
Miroslav Matějka:Pro Jiří Morávek:Pro
Piráti+SZ
Martin Hanousek:Pro Martin Jiránek:Pro